Volg ons via Facebook, Nieuwsbrief, YouTube en Twitter


Els Kloek geeft lezing over 1001 Vrouwen


Historica Els Kloek, bekend van het boek 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, geeft op woensdag 12 november om 20.00 uur een lezing in De Brink aan de Brinkstraat 39 in Bennekom. Zij geeft deze lezing op uitnodiging van Historische Vereniging Oud-Bennekom. Met 1001 Vrouw brak de historica vorig jaar door bij een breed publiek. Het boek werd genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs en het Best Verzorgde Boek. Kloek belicht tijdens de lezing ook verschillende bijzondere vrouwen uit Bennekom en omgeving die de geschiedenis heeft voortgebracht.

Els Kloek stond aan de wieg van tijdschriften, tentoonstellingen, boekenreeksen, stichtingen, congressen en websites. Zo is ze initiatiefnemer van de populair-wetenschappelijke reeks Verloren Verleden (24 delen) en van het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, waarin in 2010 ruim duizend levensbeschrijvingen van vrouwen geboren vóór 1850 werden gepubliceerd. Momenteel werkt ze aan deel twee, waarin levensbeschrijvingen worden opgenomen van vrouwen die geboren zijn ná 1850. Kloek belicht tijdens de lezing ook verschillende bijzondere vrouwen uit Bennekom en omgeving die de geschiedenis heeft voortgebracht. 

Berendina van Rensinck
Eén van de Bennekomse vrouwen in het boek 1001 Vrouwen is Berendina van Rensinck (1704-1780). De tekst over deze dichteres werd geschreven door Bennekommer Bert Lever. Over haar viel veel meer te schrijven dan waarvoor plaats was in het boek van Els Kloek. Daarom presenteert Bert Lever tijdens de najaarslezing zijn boek over Berendina van Rensinck: Ag hoe gevoelig wordt myn harte. 

Berendina van Rensinck bracht haar jonge jaren door in Zutphen. Op haar 34ste trouwde zij met de Bennekomse predikant Henricus Hoffman (ca. 1699-1759) en bewoonde met hem de Bennekomse pastorie. Bert Lever brengt in zijn boek al de tot nu toe bekende gedichten van Berendina bij elkaar. Het zijn vooral gelegenheidsgedichten waarin zij personen of gebeurtenissen bezingt. Zo bezong ze de stadhouder Willem V, maar ook maakte ze een gedicht op het overlijden van haar man.

Lever heeft de gedichten voorzien van een toelichting, zodat ze ook bijna driehonderd jaar later nog leesbaar zijn. Het boek is tijdens de lezing voor € 8,95 verkrijgbaar, daarna kost het € 9,95 euro bij de boekhandel. Lever zal het boek op 12 november bovendien signeren. Ook het boek 1001 Vrouwen van Els Kloek is deze avond te koop en wordt door haar gesigneerd. Het kost € 39,50. 

Toegang voor leden en andere belangstellenden gratis

de foto van Els Kloek is gemaakt door Stef Verstraaten

Zie ook "AGENDÄ"


Nieuwe Kostersteen

Zaterdag 18 okt. viel de nieuwe Kostersteen weer op de mat van onze leden.
Prachtige artikelen o.a. van Marius Aartsen, Ad Nooij, Christopher Rigg en Jeltje Zeelenberg. Aankondiging van de najaarslezing en nog meer.....


Stuk van het Jaar 2014

Wat is volgens jou het mooiste, meest bijzondere of vreemdste archiefstuk uit de Nederlandse collecties? 50 archieven wedijveren in de maand oktober, de maand van de geschiedenis, om de titel ‘Stuk van het Jaar 2014’. 

Ook het gemeentearchief van de gemeente Ede heeft een stuk ingezonden:

Sinds 1943 kende Ede een gemeentelijke evacuatiedienst als onderdeel van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken. In 1943 moesten meer dan 220.000 burgers uit de kuststreek evacueren. Hun huizen moesten worden afgebroken

vanwege de bouw van verdedigingswerken. De mensen waren daarbij aangewezen op de hulp van het Bureau Afvoer Burgerbevolking van het departement van Binnenlandse Zaken. De evacués in de gemeente Ede waren vooral afkomstig uit Den Haag en, net als de schrijfster van de brief, uit Scheveningen. Een hartverscheurende aanklacht van een Scheveningse evacué tegen haar ‘huisbaas’. Maar, omdat de brief wemelt van de spelfouten, zeer vermakelijk om te lezen. 
 

Klik hier om te stemmen!


Keetmolen maalt rogge Bennekomse Bos

In De Keetmolen bij station Ede-Wageningen wordt de komende tijd rogge gemalen die werd geoogst in het Bennekomse Bos. Bij genoeg wind kunnen bezoekers op woensdagen in oktober en november een kijkje nemen bij het malen. 

Historische Vereniging Oud-Bennekom zaaide vorig jaar voor het eerst rogge in op twee akkers op de Hullenberg. Afgelopen zomer werd de rogge geoogst. Een deel wordt gebruikt om bier van te brouwen en een ander deel om pannenkoekenmeel van te maken. De komende tijd is Brouwerij Onder De Linden uit Wageningen druk met het brouwen van zo’n tweehonderd flesjes Bennekoms bier. 

Zaterdag wordt in de Renkumse Molen de rogge vermalen tot pannenkoekmeel. De molen is open van 10.00 tot 16.00 uur. Het meel is te koop op de kraam van Oud-Bennekom tijdens de Dickens Fair in het dorp op 12 en 13 december. Het bier is vanaf ongeveer eind november te koop bij Gall & Gall in Bennekom en ook op de kraam.

In De Keetmolen wordt de rogge die over is grof gemalen tot veevoer. ,,Het is moeilijk om aan graan te komen om in deze molen te malen. Daarom ben ik blij dat ik nu deze Bennekomse rogge mag malen. Ik laat altijd elke woensdag bij genoeg wind de molen draaien, maar het is natuurlijk het beste om dan echt te malen”, vertelt Nico Vos uit Bennekom, die sinds een aantal jaren molenaar is van De Keetmolen. 

De Keetmolen is een beltmolen die in 1867 werd herbouwd na blikseminslag. Nico Vos kan enthousiast vertellen over de werking ervan. Elke woensdag is hij van 11.00 tot 17.00 uur (bij genoeg wind) in de molen aanwezig om bezoekers rond te leiden. 

Meer foto's KLIK HIER


Donderdag 18 september erg leuke avondexcursie 

Er werd een bezoek gebracht worden aan papierfabriek Schut in Renkum, hier wordt o.a. het papier voor het Koninklijk Huis gemaakt. 

KLIK HIER VOOR EEN FOTOREPORTAGE  


 We kijken terug op een zeer geslaagde Open Monumentendag in Bennekom.

Fotoverslag boerderij De Soetendael
 
Fotoverslag boerderij De Halderbrink.
 

LEES VERDER>>>>>>>> meer informatie klik HIER     


Geslaagde Vlegeldag in Bennekom

 
 
De uitslag van de Vlegeldag Quiz is bekend:
 
 
Het "Bennekompakket" is gewonnen door dhr. Van Raaij. Zijn inzending werd uit de stapel van elf foutloze formulieren getrokken. Gefeliciteerd het pakket wordt vandaag bezorgd.
 

KLIK HIER voor een fotoverslag  

 

Straatnamenboek, herzien en opnieuw te koop

 
Heinrich, Hendrik of Barones, wie zijn zij eigenlijk en waarom heet er een straat naar hen? 
Waarom heet de  Selterskampweg? Je kunt het lezen in het Straatnamenboek.
 
Oud-Bennekom komt, tien jaar na de eerste druk, met een tweede herzien uitgave van het boekje ‘Straatnamen in Bennekom’. Het boekje werd in 2004 uitgegeven en bleek een bestseller met bijna 1.500 verkochte exemplaren. Omdat sindsdien er in Bennekom straten en pleinen zijn bij
gekomen en namen zijn veranderd, is nu een geactualiseerde editie uitgebracht.
In 1998 hield Henk Gijsbertsen een lezing over de herkomst of betekenis van een aantal straatnamen in Bennekom. Dit leidde tot diverse artikelen in verenigingsblad De Kostersteen en uiteindelijk tot het boekje. In 2004 werden er 1.500 exemplaren gedrukt die bijna allemaal zijn verkocht ,,Henk Gijsbertsen, erelid van de vereniging sinds 19 februari 1998, schreef dus een bestseller!”, aldus Dolf van Kampen, voorzitter van Oud-Bennekom.
De vereniging heeft gekozen om een tweede herziene editie uit te brengen, hierin zijn nieuwe straten toegevoegd of straatnamen die zijn veranderd zoals Hondepad, Seltershof, Oostbreukelderweg, Olifier van Welylaan en Freule van Wassenaerlaan. 
 
De tweede druk van ‘Straatnamen in Bennekom’ is voor € 7,50 te koop bij Oud-Bennekom.

Oogstfeest op de Hullenberg.

KLIK HIER voor een fotoverslag


Historische Vereniging Oud-Bennekom kijkt terug op een geslaagde eerste editie van het oogstfeest op de Hullenberg. De op twee akkers in het Bennekomse Bos geoogste rogge werd zaterdag door Stichting De Dorschkast met een ouderwetse machine gedorst. Een pers maakt vervolgens strobalen. Op één bui na was het mooi zonnig weer en de bezoekers konden genieten van het dorsspektakel en een drankje of ijsje van La Fontana. De hele dag door kwamen veel mensen een kijkje nemen en velen waren enthousiast. Een bestemming voor de roggekorrels is nog niet definitief
 gevonden. Het plan is er brood en/of bier van te maken. 
 
In het najaar van 2013 is op twee akkers in het Bennekomse Bos rogge ingezaaid. De voorbereidende werkzaamheden werden gesponsord door loonbedrijf Van Haren uit Bennekom. De oogst van de rogge op beide akkers begon eind juli De rogge werd op schoven gezet om te drogen in de zon. Daarna is de rogge geladen. Hierbij hebben veel vrijwilligers van de vereniging geholpen. 
 
Uit een kaart van 1891 blijkt dat het hele gebied begroeid was met bos, behalve de akkers. Ook rechts van de slagboom op de Hullenberglaan was een akkertje. Als je omhoog loopt dan ligt achter het Koepeltje de eerste grote oude akker. Het wordt doorsneden door een pad dat leidt naar ’t Heitje. Links van het pad was ingezaaid met rogge en rechts is het oogstfeest op de 23ste.  Als je de weg vervolgt kom je bij een tweede akker. Hier stond tot het begin van de vorige eeuw het boerderijtje van boer Laurens. Dit was een echte Veluwse keuterboer. 

Voor een fotoreportage van 3 dagen oogsten  

KLIK HIER


Mededelingen van de vereniging Oud-Bennekom & Kostersteen

Dat was de naam van de voorloper van onze huidige orgaan "De Kostersteen". In november 1971 verscheen de eerste aflevering van “Mededelingen van de Vereniging Oud-Bennekom”. Het zou een periodieke uitgave worden, met een bescheiden omvang van vier pagina’s. Tot en met april 1982, nr. 52, verscheen dit blad. In dat jaar stelde Henk Gijsbertsen het bestuur voor om ‘Mededelingen’ te vervangen door "De Kostersteen".

Deze "Mededelingen" zijn inmiddels gedigitaliseerd en op deze site te vinden. KLIK HIER voor een overzicht

Ook de Kostersteen, ons huidige orgaan, is gedigitaliseerd. KLIK HIER voor het digitale archief van de nummers 1 t/m 116 (april 2011)


Wilt u de verhalen bij de mokken lezen?

De verkoop van mokken met historische foto’s is een groot succes geworden. 

Wilt u de verhalen van Kees Heitink bij de mokken, zoals die verschenen zijn in het Bennekoms Nieuwsblad, nog eens nalezen, ga dan naar www.oudbennekom.nl/mokken

 

 

 
 
 
Copyright 2014 Historische Vereniging Oud Bennekom
Website by Henzen ontwerp & communicatie