Volg ons via Facebook, Nieuwsbrief, TwitterYouTube en Instagram


JE KUNT JE NOG AANMELDEN VOOR DE FIETS/WANDELEXCURSIE
(zie Agenda)


Op onze Instagram pagina staat dagelijks een foto met een verhaal onder de titel "Bennekomse Plaatjes". Je hoeft geen Instagramaccount te hebben om foto's te zien. Klik hier voor INSTAGRAM om de foto's te zien.

Deze foto's zullen ook, met enige vertraging, op de website te zien zijn.  Inmiddels is ZESDE serie toegevoegd, klik op de link voor de foto's op de website >  bennekomse-plaatjes


Actie voor herstel graf ds. Bouthoorn.
 

Het graf van ds. B.N.B. Bouthoorn is ernstig in verval, het moet nodig gerestaureerd worden.

Ds. Bouthoorn was van 1941-1955 Hervormd predikant te Bennekom. Ondanks de twaalf (!) beroepen die hij ontving is hij nooit meer uit Bennekom weggegaan

Na zijn dood in 1965 werd ds. Bouthoorn op de schouder door het dorp gedragen en te ruste gelegd op de begraafplaats aan de Alexanderweg. Inmiddels is zijn graf zodanig vervallen dat, indien het niet gerestaureerd wordt, het opgeruimd zal worden.

De Werkgroep Behoud Begraafplaats Bennekom van de Historische Vereniging Oud-Bennekom (HVOB), die zich al 25 jaar inzet voor het behoud van monumentale graven, in Bennekom wil dit voorkomen.
Ze wil het graf behouden als herinnering aan een predikant met grote cultuur-historische betekenis voor het dorp.
 
Om de restauratie te bekostigen heeft de werkgroep een actie gestart. De begrote kosten voor de restauratie bedragen 600 euro.
De werkgroep roept iedereen die de restauratie een goed hart toedraagt op op korte termijn een bedrag, groot of klein, over te maken naar
rek. nr. NL50 INGB 0000 9089 80  ten name van ‘penningmeester HVOB’ o.v.v. ‘Graf Bouthoorn’.
Uw gift is 1,25 keer aftrekbaar omdat de HVOB een culturele ANBI is.
 
De penningmeester heeft gemeld dat ongeveer 40% van het benodigde bedrag binnen gekomen is. Daarvoor onze dank!

Meer lezen over ds. Bouthoorn? Klik hier

Meer foto's van ds. Bouthoorn? KLIK DAN HIER 


Excursie Ravenstein 

Woensdag 11 mei 

KLIK HIER voor de foto's


 

Ledenwerfactie
 

Op de algemene ledenvergadering zijn we onze ledenwerfactie begonnen, met als doel 70 nieuwe leden in het jubileum jaar.

Nieuwe tussenstand:

22 mei: 27 nieuwe leden. 

Ank Koster is de nieuwe koploper in de competitie "ledenwerver van het jaar" met 7 nieuwe leden.
Dat is nog in te halen!

Lees meer over onze actie KLIK HIER>>>>>


70 jaarIn het jaar 2016 willen we stil staan bij onze 70 jarig bestaan.
Oud-Bennekom is een uitgegroeid tot een grote gezonde vereniging met zeer veel activiteiten.

We beginnen dit jubileumjaar met 1327 betaalde leden, 7 actieve werkgroepen, actieve vrijwilligers o.a. in de redactie van de Kostersteen, achter de kraam en op de akkers van de Hullenberg.
Zie de AGENDA voor onze jubileumactiviteiten

LEES VERDER >>>>>>Bennekoms Kamertje
 

Het Bennekoms Kamertje bij AH in de Dorpsstraat is weer vernieuwd..........

Het thema " Bennekom Boodschappendorp", inspiratie was het overheidsbesluit over de plastic tassen

 


 

 

25 jaar Werkgroep Begraafplaats

 

Deze werkgroep maakt zich al vanaf 1991 sterk voor het behoud van de oude graven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De hoek met de oudste nog bewaarde graven is sinds 1994 aangewezen als gemeentelijk monument.

Gisteravond werd in de werkgroep, met welluidende woorden van voorzitter Kees Heitink, stil gestaan bij het 25 jarig bestaan. Ieder werkgroeplid kreeg daarbij "een feestmok' overhandigd.

Op Open Monumentendag, tweede zaterdag van september, zal de werkgroep, als onderdeel van het totale programma, wat van haar werkzaamheden laten zien.

 

 


Onze nieuwe voorzitter in de pers

Klik op de foto voor het interview


 

Jan Roodzant nieuwe voorzitter Oud-Bennekom
 

Prachtig artikel in het Bennekoms Nieuwsblad KLIK HIER

Een volle zaal zag maandagavond 7 maart hoe het voorzitterschap van de Historische Vereniging Oud-Bennekom overging van Dolf van Kampen naar Jan Roodzant. Dit gebeurde symbolisch door het overdragen van de voorzittershamer.

Dolf van Kampen nam in De Brink na twee termijnen van drie jaar afscheid. Hij kreeg uit handen van zijn opvolger een wijnglas die was gegraveerd door Hanske Gijsbertsen. Onder Van Kampens bevlogen leiding groeide de vereniging naar 1327 betalende leden. Door de vele activiteiten van de vereniging werd besloten om het bestuur uit te breiden met Dorine Koopmans.

Dat is zeker nodig in dit jubileumjaar. De vereniging bestaat zeventig jaar en viert dit met diverse activiteiten, zoals een bakwedstrijd tijdens het oogstfeest op zaterdag 3 september, de Nacht van de Geschiedenis, een foto maken van iedereen in Bennekom die dit jaar zeventig wordt en de expositie Bennekom Bewaard.

Een opzetje naar deze tentoonstelling werd gegeven door Peter Westerveld. Hij beschreef zeventig jaar Bennekom aan de hand van bijzondere Bennekomse voorwerpen, krantenberichten en zelfs een carnavalskraker. Voor de aanwezigen had hij een oud jeneverkruikje meegenomen, een asbak van de schoenmaker en fiets die vlak na de oorlog werd geschonken door Zweden en eigendom was van dominee Scholte.

Tijdens deze bijeenkomst werden ook 28 leden van de vereniging in het zonnetje gezet. Ze waren veertig jaar of langer lid van de vereniging. Twee jubilarissen waren zelfs zeventig jaar lid, familie A. Kempees en mevrouw J. van de Broek-van Amerongen. Alle jubilarissen kregen bloemen, Bennekoms bier en pannenkoekmeel.

In dit jubileumjaar hoopt onze vereniging zeventig nieuwe leden te werven. Dat hoopt ze te bereiken door een ledenwerfactie. Huidige leden werd gevraagd om nieuwe leden te werven en worden daarvoor ook beloond. Iedere bezoeker kreeg inschrijfformulieren mee.

Ook één Bennekommer viert op deze dag zijn verjaardag. Jelle Vervloet kreeg van de vereniging dan ook een cadeautje en als dank droeg hij een gedicht voor. 

meer foto's KLIK HIER >>>>


OPROEP OORLOGSSLACHTOFFER
 

UP date: inmiddels is er meer bekend! Dank voor het meedenken

De werkgroep Bennekomse oorlogsslachtoffers van de Historische Vereniging Oud-Bennekom is op zoek naar nazaten en bekenden van Hendrika van den Hul-Ewijk, die op 11 mei 1940 op 26 jarige leeftijd door oorlogsgeweld omkwam aan de Veenderweg. 
Ze liet een dochtertje na van nog geen twee jaar oud. Het gezin Van den Hul woonde aan de Selterskampweg. 
De HVOB-werkgroep heeft als doel alle Bennekomse oorlogsslachtoffers te documenteren. 

Over Hendrika van den Hul, is behalve haar akte van overlijden, verder weinig bekend bij de werkgroep. 
We doen daarom een oproep aan Bennekommers die mogelijk  over informatie beschikken. Adres: gijsbertsenhenk@hotmail.com of keesheitink@hotmail.com of via het contactformulier.


Oegandezen in Bennekom

Arno van der Valk zoekt hulp voor zijn artikelen over vluchtelingen in Bennekom. Zij werden 44 jaar geleden verjaagd door de Oegandese dictator Idi Amin en moesten halsoverkop hun land verlaten. Ze werden in de winter van 1972-1973 ondergebracht in de barakken van De Zonnebloem aan de Bovenweg.

Heeft u informatie voor Arno van der Valk?

Mail dan naar info@oudbennekom.nl o.v.v. Vluchtelingen in Bennekom of stuur een brief naar ons secretariaat; Kerkhoflaan  36, 6721  EZ Bennekom

Hartelijk dank


Bennekom Quiz
Inmiddels is het een traditie geworden, de Bennekom Quiz o.l.v. Ank Koster, op de nieuwjaarsreceptie van de historische vereniging. We willen u ook de gelegenheid geven om de quiz te doen.

KLIK  HIER >>>>  U krijgt dan een pdfbestand met de vragen van januari 2016 te zien. 

Wilt u ook de antwoorden??
KLIK dan HIER, dan krijgt u een rijk geïllustreerde pdf met de antwoorden.


Pannenkoekmeel
 

Er is weer Bennekoms Pannenkoekmeel met rogge van de Hullenberg. Nu te koop in onze kast bij Albert Heijn voor 1,49 euro voor 500 gram. De kast is te vinden bij de kassa's. 


Boekpresentatie EDESEWEG

Tijdens de najaarslezing 2015 presenteerde de Historistisch vereniging Oud Bennekom afgelopen woensdag in een goedgevulde De Brink het derde deel van de historische reeks 'Geschiedenis in beeld'.

Zo'n 150 belangstellenden waren afgekomen op de presentatie van het deel 3 van de serie fotoboeken 'Geschiedenis in Beeld'. Na de Bovenweg en de Bennekomse boerderijen is de nu de Edeseweg aan de beurt om belicht te worden. Onder de aanwezigen waren dan ook veel van de huidige en voormalige bewoners van deze weg. Een van hen was wethouder Johan Weijland van Cultuur. Na een inleiding van samensteller Henk van Amerongen over de inhoud en de samenstelling van het boek, viel hem de eer te beurt het eerste exemplaar van het nieuwe fotoboek in ontvangst te nemen.

Na de pauze was het de beurt aan Hans Verwater. Hij vertelde onder de titel 'Van Brave Hendrik, Iwan de Verschrikkelijke en andere personages' over zijn huis Villa Welkom op de Edeseweg 57. Als bewoner en bestuurslid van de Vereniging Edese Monumenten wist hij als geen ander te vertellen over de historie van de monumentale villa en zijn bewoners. Met oog voor detail en rariteiten passeerden de bewoners van de afgelopen honderd jaar de revue. Villa Welkom werd in 1908 door de familie Bussink gebouwd. Via vererving bleef het huis lang in de familie. Zo was een van de bewoners familie de Bruijn, die ook eigenaar was van de in 1944 verwoeste molen Onze Rika. 

Het boek is voor 15 euro te koop bij Novita en Bruna


Amberbier
 

Flesjes Bennekoms Amber bier rollen van de band bij De Veluwse Heidebrouwerij in Ede. Bestuurslid Gert Adams ging een kijkje nemen en sprak met eigenaar Gerrit Hammink. De flesjes in 330ml en 750 ml zijn te koop bij Gall & Gall aan de Dorpsstraat in Bennekom en bij Albert Heijn. In deze winkelstaat een speciale kast van Historische Vereniging Oud-Bennekom met streekproducten. LEES VERDER>>>


KLIK HIER voor foto's >>>>

 


Oud-Bennekom en een andere Parklaan

Historische vereniging Oud-Bennekom (HVOB) heeft “mede ten doel de instandhouding en bevordering van natuur- en landschapsschoon en het opwekken en versterken van de belangstelling voor de schoonheid en de geschiedenis van Bennekom”, zo staat het omschreven in Artikel 2 lid 1 van onze statuten.
In het kader van deze doelstelling participeert HVOB in de Werkgroep Parklaan Anders. Zij doet dit op een bescheiden wijze echter wel met overtuiging.

In de recent verschenen Kostersteen (nr. 131 van februari 2015) is een onderzoekartikel van Durk Bouwman gepubliceerd met de titel “Het Groenelaantje in de knel”. Het artikel behandeld het naast het Theehuis gelegen eeuwenoude Groenelaantje, van oorsprong een schaapsdrift.
Wij vinden het bij uitstek de moeite waard om dit artikel via de sociale media vrij te geven, aangezien het een duidelijke illustratie is hoe zeer de Parklaan ingrijpt in dit cultuur-historisch zeer oude en onvervangbare landschap. 

HVOB hoopt op een Parklaan waarbij veel meer rekening wordt gehouden met het bijzondere landschap waar de nieuwe weg doorheen en langs gaat lopen. Een vierbaansweg voor kasteel Hoekelum is geen ideaalbeeld, ook al wordt het Theehuis dan gespaard door verplaatsing. 
Lees het artikel en verbaas u over het bijzondere laantje waar u zo vaak langs rijdt. 
(O ja, er is een klein foutje geslopen in het artikel 1968 moet zijn 1988 aan het eind van het artikel)

Klik hier voor het artikel 


Berendina van Rensinck


LEES HET INTERVIEW MET BERT LEVER

Eén van de Bennekomse vrouwen in het boek 1001 Vrouwen is Berendina van Rensinck (1704-1780). De tekst over deze dichteres werd geschreven door Bennekommer Bert Lever. Over haar viel veel meer te schrijven dan waarvoor plaats was in het boek van Els Kloek. Daarom presenteerde Bert Lever tijdens de najaarslezing zijn boek over Berendina van Rensinck: Ag hoe gevoelig wordt myn harte. Els kloek nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Berendina van Rensinck bracht haar jonge jaren door in Zutphen. Op haar 34ste trouwde zij met de Bennekomse predikant Henricus Hoffman (ca. 1699-1759) en bewoonde met hem de Bennekomse pastorie. Bert Lever brengt in zijn boek al de tot nu toe bekende gedichten van Berendina bij elkaar. Het zijn vooral gelegenheidsgedichten waarin zij personen of gebeurtenissen bezingt. Zo bezong ze de stadhouder Willem V, maar ook maakte ze een gedicht op het overlijden van haar man.

Lever heeft de gedichten voorzien van een toelichting, zodat ze ook bijna driehonderd jaar later nog leesbaar zijn. Het boek is € 9,95 verkrijgbaar bij Novita en het Kijk en Luistermuseum in Bennekom.

 

Straatnamenboek, herzien en opnieuw te koop
 

Oud-Bennekom komt, tien jaar na de eerste druk, met een tweede herzien uitgave van het boekje ‘Straatnamen in Bennekom’. Het boekje werd in 2004 uitgegeven en bleek een bestseller met bijna 1.500 verkochte exemplaren. Omdat sindsdien er in Bennekom straten en pleinen zijn bij
gekomen en namen zijn veranderd, is nu een geactualiseerde editie uitgebracht.
In 1998 hield Henk Gijsbertsen een lezing over de herkomst of betekenis van een aantal straatnamen in Bennekom. Dit leidde tot diverse artikelen in verenigingsblad De Kostersteen en uiteindelijk tot het boekje. In 2004 werden er 1.500 exemplaren gedrukt die bijna allemaal zijn verkocht ,,Henk Gijsbertsen, erelid van de vereniging sinds 19 februari 1998, schreef dus een bestseller!”, aldus Dolf van Kampen, voorzitter van Oud-Bennekom.
De vereniging heeft gekozen om een tweede herziene editie uit te brengen, hierin zijn nieuwe straten toegevoegd of straatnamen die zijn veranderd zoals Hondepad, Seltershof, Oostbreukelderweg, Olifier van Welylaan en Freule van Wassenaerlaan. 
 
De tweede druk van ‘Straatnamen in Bennekom’ is voor € 7,50 te koop bij Oud-Bennekom en bij Bruna, Kijk en Luistermuseum en Novita in Bennekom.

Mededelingen van de vereniging Oud-Bennekom & Kostersteen 

Dat was de naam van de voorloper van onze huidige orgaan "De Kostersteen". In november 1971 verscheen de eerste aflevering van “Mededelingen van de Vereniging Oud-Bennekom”. Het zou een periodieke uitgave worden, met een bescheiden omvang van vier pagina’s. Tot en met april 1982, nr. 52, verscheen dit blad. In dat jaar stelde Henk Gijsbertsen het bestuur voor om ‘Mededelingen’ te vervangen door "De Kostersteen".

Deze "Mededelingen" zijn inmiddels gedigitaliseerd en op deze site te vinden. KLIK HIER voor een overzicht

Ook de Kostersteen, ons huidige orgaan, is gedigitaliseerd. KLIK HIER voor het digitale archief van de nummers 1 t/m 126 (heel 2013)


Wilt u de verhalen bij de mokken lezen?

De verkoop van mokken met historische foto’s is een groot succes geworden. 

Wilt u de verhalen van Kees Heitink bij de mokken, zoals die verschenen zijn in het Bennekoms Nieuwsblad, nog eens nalezen, ga dan naar www.oudbennekom.nl/mokken

Copyright 2016 Historische Vereniging Oud Bennekom
Website by Henzen ontwerp & communicatie