Volg ons via Facebook, Nieuwsbrief, Twitter en YouTube


12 september 2015 Open Monumentendag


Uw contributie al betaald?

De penningmeester vraagt u de contributie van 2015 over te maken als u dat nog niet gedaan heb. De leden die medio augustus nog niet betaald hebben, zullen bij de Kostersteen een herinnering krijgen, dus voorkom deze herinnering. Vorig jaar kregen ruim 70 leden een herinnering, gaat dat aantal dit jaar naar beneden?

Voor 2015 is de contributie vastgesteld op € 16 voor een enkelvoudig lidmaatschap en € 17 voor een gezinslidmaatschap. Contributie overmaken op bankrekeningnummer NL50INGB 0000 908980 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Bennekom. Het liefst met vermelding van uw lidnummer, zie adresdrager Kostersteen.

Alvast dank!!


Infogids
2015 - 2016

De nieuwe Infogids voor Bennekom is uit.

Uitgave van de Dorpsraad met nuttige informatie en een prachtig artikel over onze werkgroep Bennekomse Reclame & Souvenirs.

 

 

 

 

 

 


De rogge groeit goed.

Op de Hullenberg is voor het tweede jaar de rogge weer mooi opgekomen. 
Wilt u deze zomer helpen met de oogst (ongeveer half juli, afhankelijk van het weer) geef u dan op via "Contact". Geef dan ook uw mailadres en telefoonnummer door want het maaien en opladen is afhankelijk van het weer. In september hopen we de rogge te dorsen met hulp van de mannen van de Dorschkast.


Bennekom heeft nu ook eigen wijn 

Historische Vereniging Oud-Bennekom brengt na bier nu ook Bennekomse wijn op de markt. Dit doet de vereniging in samenwerking met Gall & Gall en Albert Heijn in Bennekom. ,,De samenwerking met Oud-Bennekom is voor ons erg belangrijk. Wij merken dat een groot deel van de Bennekommers het erg leuk vindt om producten met een Bennekoms tintje te kopen. Daarom zijn we constant bezig om nieuwe initiatieven te bedenken om aan deze vraag te voldoen”, vertelt Arjo van Oostenbrugge, manager van Gall & Gall Bennekom. 

Jerry Klok van ontwerpbureau Driepas tekende voor het ontwerp van de etiketten op de flessen BenneComse wijn. Klok ontwierp eerder de etiketten voor het Bennekomse bier van de vereniging en ontwikkelde het concept voor het Bennekoms Kamertje.

Lees verder>>>


Replica tram Bello pronkstuk expositie

Een replica van tram Bello is het pronkstuk van de nieuwe tentoonstelling in het Bennekoms Kamertje. De tram vervoerde van 1882 tot 1937 personen van het station in Ede naar Wageningen. Tegenover supermarkt Albert Heijn in Bennekom, waarin het Bennekoms Kamertje is gevestigd, ligt nog een stuk tramrails met het wachtende boertje. 

Het model dat nu te zien is in een etalage van de supermarkt, is vervaardigd door Hamp van Woudenberg. Hij maakte twee van deze modellen, waarvan één voor de legendarische bazaars van voormalig zorgcentrum Beringhem. Het model dat nu te zien is, werd geschonken aan A.J. Welgraven uit Bennekom. Hij heeft het stuk in bruikleen gegeven aan de Werkgroep Bennekomse Reclame en Souvenirs van Oud-Bennekom die de exposities organiseert. ,,Verdrietig genoeg overleed de heer Van Woudenberg op maandag 18 mei op 95-jarige leeftijd. Hij heeft zijn pronkstuk dus niet meer kunnen zien staan in het Bennekoms Kamertje”, vertelt Ank Koster van de werkgroep. 

Het thema van deze expositie is ‘vervoer’. Naast het model van Bello zijn er reclamestukken van transportbedrijven uit Bennekom tentoongesteld. Verder is een foto van zand/zout strooien in de winter te zien, zoals dat vroeger vanaf een platte wagen met de hand gebeurde. Ook hangt in het Bennekoms Kamertje een pet van één van de strooiers. De expositie duurt tot 20 juli. De thema’s daarna zijn Kinderdorp en Vlegeldag. Mensen die hiervoor bijvoorbeeld reclameobjecten, souvenirs en kaarten willen uitlenen, kunnen contact opnemen met de werkgroep: info@oudbennekom.nl of tel. 0318-786116. 


Fotoverslag van de excursie naar Noordwolde en Giethoorn

Klik HIER


Kostersteen nummer 132

Zaterdag 25 april is hij weer bezorgd, de nieuwe Kostersteen!
Met prachtige artikelen, waaronder een artikel over de "Akkers in het Bennekomse Bos"; de eigendomsgeschiedenis en de bewoners van de boerderij. Daarnaast een artikel over "Bennekom in de jaren 1914-1918" en nog veel meer.

Ook informatie over de excursie en de voorjaarslezing

Oude "Kosterstenen" nogmaals lezen of raadplegen KLIK HIER

U kunt ook de voorloper van de "Kostersteen" terugvinden op de website... KLIK DAN HIER


Oud-Bennekom en een andere Parklaan

Historische vereniging Oud-Bennekom (HVOB) heeft “mede ten doel de instandhouding en bevordering van natuur- en landschapsschoon en het opwekken en versterken van de belangstelling voor de schoonheid en de geschiedenis van Bennekom”, zo staat het omschreven in Artikel 2 lid 1 van onze statuten.
In het kader van deze doelstelling participeert HVOB in de Werkgroep Parklaan Anders. Zij doet dit op een bescheiden wijze echter wel met overtuiging.

In de recent verschenen Kostersteen (nr. 131 van februari 2015) is een onderzoekartikel van Durk Bouwman gepubliceerd met de titel “Het Groenelaantje in de knel”. Het artikel behandeld het naast het Theehuis gelegen eeuwenoude Groenelaantje, van oorsprong een schaapsdrift.
Wij vinden het bij uitstek de moeite waard om dit artikel via de sociale media vrij te geven, aangezien het een duidelijke illustratie is hoe zeer de Parklaan ingrijpt in dit cultuur-historisch zeer oude en onvervangbare landschap. 

HVOB hoopt op een Parklaan waarbij veel meer rekening wordt gehouden met het bijzondere landschap waar de nieuwe weg doorheen en langs gaat lopen. Een vierbaansweg voor kasteel Hoekelum is geen ideaalbeeld, ook al wordt het Theehuis dan gespaard door verplaatsing. 
Lees het artikel en verbaas u over het bijzondere laantje waar u zo vaak langs rijdt. 
(O ja, er is een klein foutje geslopen in het artikel 1968 moet zijn 1988 aan het eind van het artikel)

Klik hier voor het artikel 


Berendina van Rensinck


LEES HET INTERVIEW MET BERT LEVER

Eén van de Bennekomse vrouwen in het boek 1001 Vrouwen is Berendina van Rensinck (1704-1780). De tekst over deze dichteres werd geschreven door Bennekommer Bert Lever. Over haar viel veel meer te schrijven dan waarvoor plaats was in het boek van Els Kloek. Daarom presenteerde Bert Lever tijdens de najaarslezing zijn boek over Berendina van Rensinck: Ag hoe gevoelig wordt myn harte. Els kloek nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Berendina van Rensinck bracht haar jonge jaren door in Zutphen. Op haar 34ste trouwde zij met de Bennekomse predikant Henricus Hoffman (ca. 1699-1759) en bewoonde met hem de Bennekomse pastorie. Bert Lever brengt in zijn boek al de tot nu toe bekende gedichten van Berendina bij elkaar. Het zijn vooral gelegenheidsgedichten waarin zij personen of gebeurtenissen bezingt. Zo bezong ze de stadhouder Willem V, maar ook maakte ze een gedicht op het overlijden van haar man.

Lever heeft de gedichten voorzien van een toelichting, zodat ze ook bijna driehonderd jaar later nog leesbaar zijn. Het boek is € 9,95 verkrijgbaar bij Novita en het Kijk en Luistermuseum in Bennekom.

 

Straatnamenboek, herzien en opnieuw te koop

 
Heinrich, Hendrik of Barones, wie zijn zij eigenlijk en waarom heet er een straat naar hen? 
Waarom heet de  Selterskampweg? Je kunt het lezen in het Straatnamenboek.
 
Oud-Bennekom komt, tien jaar na de eerste druk, met een tweede herzien uitgave van het boekje ‘Straatnamen in Bennekom’. Het boekje werd in 2004 uitgegeven en bleek een bestseller met bijna 1.500 verkochte exemplaren. Omdat sindsdien er in Bennekom straten en pleinen zijn bij
gekomen en namen zijn veranderd, is nu een geactualiseerde editie uitgebracht.
In 1998 hield Henk Gijsbertsen een lezing over de herkomst of betekenis van een aantal straatnamen in Bennekom. Dit leidde tot diverse artikelen in verenigingsblad De Kostersteen en uiteindelijk tot het boekje. In 2004 werden er 1.500 exemplaren gedrukt die bijna allemaal zijn verkocht ,,Henk Gijsbertsen, erelid van de vereniging sinds 19 februari 1998, schreef dus een bestseller!”, aldus Dolf van Kampen, voorzitter van Oud-Bennekom.
De vereniging heeft gekozen om een tweede herziene editie uit te brengen, hierin zijn nieuwe straten toegevoegd of straatnamen die zijn veranderd zoals Hondepad, Seltershof, Oostbreukelderweg, Olifier van Welylaan en Freule van Wassenaerlaan. 
 
De tweede druk van ‘Straatnamen in Bennekom’ is voor € 7,50 te koop bij Oud-Bennekom en bij Bruna, Kijk en Luistermuseum en Novita in Bennekom.

Mededelingen van de vereniging Oud-Bennekom & Kostersteen 

Dat was de naam van de voorloper van onze huidige orgaan "De Kostersteen". In november 1971 verscheen de eerste aflevering van “Mededelingen van de Vereniging Oud-Bennekom”. Het zou een periodieke uitgave worden, met een bescheiden omvang van vier pagina’s. Tot en met april 1982, nr. 52, verscheen dit blad. In dat jaar stelde Henk Gijsbertsen het bestuur voor om ‘Mededelingen’ te vervangen door "De Kostersteen".

Deze "Mededelingen" zijn inmiddels gedigitaliseerd en op deze site te vinden. KLIK HIER voor een overzicht

Ook de Kostersteen, ons huidige orgaan, is gedigitaliseerd. KLIK HIER voor het digitale archief van de nummers 1 t/m 122 (heel 2012)


Wilt u de verhalen bij de mokken lezen?

De verkoop van mokken met historische foto’s is een groot succes geworden. 

Wilt u de verhalen van Kees Heitink bij de mokken, zoals die verschenen zijn in het Bennekoms Nieuwsblad, nog eens nalezen, ga dan naar www.oudbennekom.nl/mokken

Copyright 2015 Historische Vereniging Oud Bennekom
Website by Henzen ontwerp & communicatie