Volg ons via Facebook, Nieuwsbrief, Twitter en YouTube


OPEN MONUMENTENDAG 2015

KLIK HIER voor het complete programma

 

Zaterdag 29 aug. viel de nieuwe Kostersteen op de mat. Dit is de speciale Open Monumenten Dag editie. Met prachtige achtergrond verhalen o.a. over de kraagstenen in de Oude Kerk. Deze Kostersteen (met kleurenfoto's) is ook te koop bij de kraam voor de kerk tijdens OMD op 12 september.

 

In de Kostersteen ook de opgave formulieren voor de komende twee excursies!


Bennekoms Kamertje

Het Bennekoms Kamertje is opnieuw ingericht en staat in het teken van Open Monumenten Dag. Het thema "Kunst & Ambacht" is prachtig vorm gegeven met allerlei Bennekomse voorwerpen. Ga gauw kijken bij AH in de Dorpsstraat.


Vlegeldag 26 aug.

Op Vlegeldag hebben we onze BERO ontbijtkoek gepresenteerd. Joop Adams van "De Dorschkast" kreeg een koek overhandigd door de voorzitter van de vereniging. De koeken zijn gebakken met rogge van de Hullenberg door Ambachtelijke Bakkerij Ten Veen.

De afstammelingen van Bero waren de eerste bewoners van het huidige Bennekom.

Voor meer foto´s van Vlegeldag 2015 KLIK HIER


Oud-Bennekom tevreden over kwaliteit rogge

Stichting De Dorschkast heeft woensdag 5 augustus de rogge op de twee akkers op de Hullenberg in het Bennekomse Bos gemaaid. Vrijwilligers van de stichting. Historische Vereniging Oud-Bennekom en Wim van Grootheest hielpen vrijdagavond met het laden van de rogge 

LEES VERDER met o.a. de video van het laden >>>

FOTO'S van het maaien KLIK hier 

FOTO'S van het laden KLIK hier 

Zie hieronder de video van het maaien

Rogge maaien door Stichting De Dorschkast op de Hullenberg in Bennekom

Posted by Historische Vereniging Oud-Bennekom on woensdag 5 augustus 2015

Uw contributie al betaald?

De penningmeester vraagt u de contributie van 2015 over te maken als u dat nog niet gedaan heb. De leden die medio augustus nog niet betaald hadden, hebben bij de Kostersteen een herinnering gekregen.

Voor 2015 is de contributie vastgesteld op € 16 voor een enkelvoudig lidmaatschap en € 17 voor een gezinslidmaatschap. Contributie overmaken op bankrekeningnummer NL50INGB 0000 908980 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Bennekom. Het liefst met vermelding van uw lidnummer, zie adresdrager Kostersteen.

Alvast dank!!


Fotoverslag van de excursie naar Noordwolde en Giethoorn

Klik HIER


 

Oud-Bennekom en een andere Parklaan

Historische vereniging Oud-Bennekom (HVOB) heeft “mede ten doel de instandhouding en bevordering van natuur- en landschapsschoon en het opwekken en versterken van de belangstelling voor de schoonheid en de geschiedenis van Bennekom”, zo staat het omschreven in Artikel 2 lid 1 van onze statuten.
In het kader van deze doelstelling participeert HVOB in de Werkgroep Parklaan Anders. Zij doet dit op een bescheiden wijze echter wel met overtuiging.

In de recent verschenen Kostersteen (nr. 131 van februari 2015) is een onderzoekartikel van Durk Bouwman gepubliceerd met de titel “Het Groenelaantje in de knel”. Het artikel behandeld het naast het Theehuis gelegen eeuwenoude Groenelaantje, van oorsprong een schaapsdrift.
Wij vinden het bij uitstek de moeite waard om dit artikel via de sociale media vrij te geven, aangezien het een duidelijke illustratie is hoe zeer de Parklaan ingrijpt in dit cultuur-historisch zeer oude en onvervangbare landschap. 

HVOB hoopt op een Parklaan waarbij veel meer rekening wordt gehouden met het bijzondere landschap waar de nieuwe weg doorheen en langs gaat lopen. Een vierbaansweg voor kasteel Hoekelum is geen ideaalbeeld, ook al wordt het Theehuis dan gespaard door verplaatsing. 
Lees het artikel en verbaas u over het bijzondere laantje waar u zo vaak langs rijdt. 
(O ja, er is een klein foutje geslopen in het artikel 1968 moet zijn 1988 aan het eind van het artikel)

Klik hier voor het artikel 


Berendina van Rensinck


LEES HET INTERVIEW MET BERT LEVER

Eén van de Bennekomse vrouwen in het boek 1001 Vrouwen is Berendina van Rensinck (1704-1780). De tekst over deze dichteres werd geschreven door Bennekommer Bert Lever. Over haar viel veel meer te schrijven dan waarvoor plaats was in het boek van Els Kloek. Daarom presenteerde Bert Lever tijdens de najaarslezing zijn boek over Berendina van Rensinck: Ag hoe gevoelig wordt myn harte. Els kloek nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Berendina van Rensinck bracht haar jonge jaren door in Zutphen. Op haar 34ste trouwde zij met de Bennekomse predikant Henricus Hoffman (ca. 1699-1759) en bewoonde met hem de Bennekomse pastorie. Bert Lever brengt in zijn boek al de tot nu toe bekende gedichten van Berendina bij elkaar. Het zijn vooral gelegenheidsgedichten waarin zij personen of gebeurtenissen bezingt. Zo bezong ze de stadhouder Willem V, maar ook maakte ze een gedicht op het overlijden van haar man.

Lever heeft de gedichten voorzien van een toelichting, zodat ze ook bijna driehonderd jaar later nog leesbaar zijn. Het boek is € 9,95 verkrijgbaar bij Novita en het Kijk en Luistermuseum in Bennekom.

 

Straatnamenboek, herzien en opnieuw te koop

Oud-Bennekom komt, tien jaar na de eerste druk, met een tweede herzien uitgave van het boekje ‘Straatnamen in Bennekom’. Het boekje werd in 2004 uitgegeven en bleek een bestseller met bijna 1.500 verkochte exemplaren. Omdat sindsdien er in Bennekom straten en pleinen zijn bij
gekomen en namen zijn veranderd, is nu een geactualiseerde editie uitgebracht.
In 1998 hield Henk Gijsbertsen een lezing over de herkomst of betekenis van een aantal straatnamen in Bennekom. Dit leidde tot diverse artikelen in verenigingsblad De Kostersteen en uiteindelijk tot het boekje. In 2004 werden er 1.500 exemplaren gedrukt die bijna allemaal zijn verkocht ,,Henk Gijsbertsen, erelid van de vereniging sinds 19 februari 1998, schreef dus een bestseller!”, aldus Dolf van Kampen, voorzitter van Oud-Bennekom.
De vereniging heeft gekozen om een tweede herziene editie uit te brengen, hierin zijn nieuwe straten toegevoegd of straatnamen die zijn veranderd zoals Hondepad, Seltershof, Oostbreukelderweg, Olifier van Welylaan en Freule van Wassenaerlaan. 
 
De tweede druk van ‘Straatnamen in Bennekom’ is voor € 7,50 te koop bij Oud-Bennekom en bij Bruna, Kijk en Luistermuseum en Novita in Bennekom.

Mededelingen van de vereniging Oud-Bennekom & Kostersteen 

Dat was de naam van de voorloper van onze huidige orgaan "De Kostersteen". In november 1971 verscheen de eerste aflevering van “Mededelingen van de Vereniging Oud-Bennekom”. Het zou een periodieke uitgave worden, met een bescheiden omvang van vier pagina’s. Tot en met april 1982, nr. 52, verscheen dit blad. In dat jaar stelde Henk Gijsbertsen het bestuur voor om ‘Mededelingen’ te vervangen door "De Kostersteen".

Deze "Mededelingen" zijn inmiddels gedigitaliseerd en op deze site te vinden. KLIK HIER voor een overzicht

Ook de Kostersteen, ons huidige orgaan, is gedigitaliseerd. KLIK HIER voor het digitale archief van de nummers 1 t/m 122 (heel 2012)


Wilt u de verhalen bij de mokken lezen?

De verkoop van mokken met historische foto’s is een groot succes geworden. 

Wilt u de verhalen van Kees Heitink bij de mokken, zoals die verschenen zijn in het Bennekoms Nieuwsblad, nog eens nalezen, ga dan naar www.oudbennekom.nl/mokken

Copyright 2015 Historische Vereniging Oud Bennekom
Website by Henzen ontwerp & communicatie