De algemene ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 6 maart 2018 om 19.30 uur in “De Brink”. 

X