Kostersteen, nummer 143, is weer bezorgd.

Op de voorkant Huize Selterskamp, uiteraard treft u in de Kostersteen een artikel aan over dit huis, geschreven door Evert van Amerongen.
Daarnaast artikelen van de hand van Ad Nooij, Arno van der Valk, Martin Bril, Theo Michels en Jan van Eck.

Ook in deze Kostersteen de stukken voor de algemene ledenvergadering op 6 maart in “de Brink”

Bijgevoegd ook de contributienota voor 2018, we hopen dat u die snel wilt voldoen.

X