Oud-Bennekom start donateursactie: 50 x € 50 x 5 jaar

U treft ook een bijlage aan hierover in De Kostersteen van oktober, die op 4 november is verspreid.

Historische Vereniging Oud Bennekom start met een donateursactie om met deze inkomsten de vele activiteiten van de vereniging te bekostigen. Penningmeester Martin van den Brink: ,,We zijn een bloeiende vereniging met veel leden. Vorig jaar vierden we ons 70-jarig bestaan met veel extra activiteiten.”
Ook dit jaar en het komend jaar staan weer tal van activiteiten op het programma, zoals het Oogstfeest en de Open Monumentendag. Bijzonder was de legging van 24 Stolpersteine ter nagedachtenis van de Joodse onderduikers die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanaf hun laatste verblijfadres in Bennekom afgevoerd zijn naar vernietigingskampen. En wat te denken van de wisseltentoonstellingen in het Bennekoms Kamertje en de uitgifte van boeken.
De afgelopen jaren zijn er veel activiteiten bijgekomen, terwijl de vereniging de contributie bewust laag houdt. Daardoor slinkt de reserve. De vereniging zoekt daarom mensen die de vele activiteiten structureel willen steunen. Van den Brink: ,,Het idee is als volgt. We willen 50 leden of andere belangstellenden werven die bereid zijn om 5 jaar lang elk jaar minimaal € 50 te schenken aan onze vereniging.” Omdat er dan sprake is van een periodieke schenking, is die in zijn geheel aftrekbaar als gift in de aangifte van de inkomstenbelasting.
Er is volgens de penningmeester nog een voordeel. ,,Omdat onze vereniging een culturele ANBI vereniging is, wordt de gift van € 50 verhoogd met 25 procent door de belastingdienst. Zo kan het dat een jaarlijkse gift van € 50 een aftrek oplevert van € 62,50. Kortom, de belastingdienst betaalt mee aan uw gift.”
Hieronder staat meer informatie over deze donateursactie en rekenvoorbeelden. Ook is hier een formulier te vinden om zich aan te melden als donateur. Als bedankje krijgt een donateur een boek van de vereniging naar keuze. Daarbij kan worden gekozen uit onder meer het nieuwe boek ‘Stolpersteine in Bennekom’ en het vierde boek in de reek ‘Geschiedenis in Beeld’, dat dit keer over de Dorpsstraat gaat. Dit boek wordt op 15 november gepresenteerd.

Meest gestelde vragen en antwoorden over de donateursactie: 

Rekenvoorbeelden belastingaftrek 

U kunt zich op twee manier opgeven namelijk  door het Excelbestand te downloaden, in te vullen en te mailen naar info@oudbennekom.nl

of door het PDF bestand af te drukken en op te sturen naar: Martin van den Brink, penningmeester HVOB, Heidelaan 34a, 6721 CL Bennekom 

Ter informatie de overeenkomst van de belastingdienst, de penningmeester zal dit formulier voor u invullen en contact met u opnemen voor ondertekening.   

 

 

 

X