Bennekom

Het dorp Bennekom is zeker duizend jaar oud, maar het gebied eromheen is al vele duizenden jaren bewoond geweest.
Door zijn ligging tussen hoog en laag, tussen droog en nat, was het vanouds een goede plaats om te wonen en te werken.
Het dorp Bennekom is in de afgelopen tientallen jaren enorm gegroeid en veranderd, maar is nog steeds een mooie woonplaats in een bosrijke en landelijke omgeving.
Meer over Bennekom op Wikipedia

Historische vereniging

De Historische Vereniging Oud-Bennekom wil de moderne bewoner van het dorp bewust maken van die eeuwenlange geschiedenis, van de grafheuvels uit de bronstijd tot aan de veranderingen van de laatste tijd. Ook streeft de Vereniging naar het behoud van het culturele erfgoed, niet alleen fraaie gebouwen maar ook voorwerpen die in het Kijk- en Luistermuseum tentoongesteld worden.

Ons doel
Artikel 2 uit onze statuten.

1. De vereniging heeft ten doel het behoud van al hetgeen uit oudheidkundig oogpunt van belang kan worden geacht, alsmede de handhaving en herleving van overgeleverd cultuurbezit, een en ander voor zover het betrekking heeft op het dorp Bennekom en zijn naaste omgeving.
Zij heeft mede ten doel de instandhouding en bevordering van natuur- en landschapsschoon en het opwekken en versterken van de belangstelling voor de schoonheid en de geschiedenis van Bennekom.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. de belangstelling op te wekken bij de Overheid en bij rechts- en natuurlijke personen voor onderwerpen, welke van belang zijn of van belang kunnen worden geacht voor één of meer van haar doeleinden;
b. het houden van lezingen en excursies;
c. het oprichten en in stand houden van een bibliotheek, een archief en een fotoverzameling;
d. het in stand houden en uitbreiden van een oudheidkundige collectie;
e. het geven van subsidies;
f. het uitgeven of bevorderen van publicaties op het gebied van de vereniging;
g. alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor haar doel en daarmede 
in de ruimste zin verband houden.

Werkgroepen

Voor leden die zich actief willen inzetten voor projecten van de vereniging zijn er een groot aantal werkgroepen:
KLIK HIER voor alle werkgroepen >>>>

 

Copyright 2017 Historische Vereniging Oud Bennekom
Website by Henzen ontwerp & communicatie