De nieuwe Kostersteen ligt op de mat.

Een aangrijpend artikel van Kees Heitink over burgerslachtoffers in de Tweede Weredoorlog.

Verder ziet u op de voorkant de Groenestraat rond 1900, vanuit het dorp gezien (nu Bart van Elstplantsoen). Jeltje Zeelenberg heeft de geschiedenis van deze steeg/straat uitgezocht.

Jan van Eck Schrijft over de Soetendaalseweg, een van de laaste zandwegen in de bebouwde kom van Bennekom.

Verder verenigingsnieuws, waaronder twee excursies.

Veel leesplezier

X