Werkgroep Geschiedenis

Onderzoeken, beschrijven, delen

Leden: Janny Bloembergen-Lukkes, Jan van Eck, Henk Gijsbertsen, Jan Heine, Kees Heitink, Wout Hol, Bert Lever, Bert Mulder, Ad Nooij, Frans van Oort, Suzette Stumpel, Arno van der Valk, Marijke de Vos,Peter Westerveld (vz), Jeltje Zeelenberg (secr).

De werkgroep brengt mensen met elkaar in contact die bezig zijn met onderzoek naar en beschrijving van de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Bennekom. Uitwisseling vindt plaats in twee bijeenkomsten per jaar. Projecten van leden worden besproken en van aanvullingen en suggesties voorzien. De meeste projecten vinden na verloop van tijd afronding in een artikel in De Kostersteen of in door de vereniging uitgegeven boeken.

X