Selecteer een pagina

Werkgroep Geschiedenis

Werkgroep Geschiedenis Bennekom en omgeving

Leden: Peter Westerveld (voorzitter), Jeltje Zeelenberg (secretaris), Janny Bloembergen-Lukkes, Jan van Eck, Henk Gijsbertsen, Jan Heine, Gert Hemstede, Kees Heitink, Wout Hol, Bert Lever, Ad Nooij, Frans van Oort, Albert Steenbergen, Arno van der Valk en Marijke de Vos.

Doel van de werkgroep is het met elkaar in contact brengen van mensen die bezig zijn met onderzoek of beschrijving van de geschiedenis van Bennekom. Uitwisseling van kennis vindt plaats in bijeenkomsten tweemaal per jaar, in mei en november. Projecten waar leden mee bezig zijn worden besproken en van aanvullingen en suggesties voorzien. De meeste projecten vinden na verloop van tijd afronding in een artikel in De Kostersteen.

X