Werkgroep Bennekomse Reclame en Souvenirs  

Leden zijn: Ank Koster, Anneke Nagtegaal en Riet Hoogkamer (contactpersoon)

De werkgroep verzamelt souvenirs en reclame-artikelen van Bennekom en Bennekomse organisaties, bedrijven, ondernemers, scholen, verenigingen enz. Mini-exposities laten een deel van deze, groeiende, verzameling zien in het Bennekoms Kamertje. Het Bennekoms Kamertje is een étalage bij AH aan de Dorpsstraat. Deze exposities wisselen elke 2 maanden..
Te bereiken via "contact"

 


 


Werkgroep Kleine Geschiedenis

Leden zijn: Louke Hoefakker, Ineke Knoppers, Ank Koster,  Henk Tollenaar, Marijke de Vos (contactpersoon) en Jeltje Zeelenberg. 

De werkgroep heeft als doel het vastleggen van verhalen van (oud) Bennekommers, die betrekking hebben op het leven in Bennekom, door middel van gesprekken. Het accent ligt op de geschiedenis.
In de werkgroep wordt, waar mogelijk, samengewerkt, maar ieder werkt aan een eigen onderwerp. De werkgroep  komt een paar keer per jaar bij elkaar. Op deze inspirerende bijeenkomsten  worden onderwerpen met elkaar gedeeld en er is ruimte voor overleg.
Ook kunnen leden van de vereniging, die met een onderzoek bezig zijn, een beroep op de werkgroep doen. Te bereiken via "contact"


Werkgroep Beeldbank Bennekom

Leden van de werkgroep zijn: Henk van Amerongen, Henk Gijsbertsen, Dick Poot, Dick Rintjema, Kees Vos en Aalt Jacob Welgraven. 

De werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen, beschrijven en digitaliseren van foto en filmmateriaal over Bennekom.


Werkgroep Geschiedenis van Bennekom

Leden van de werkgroep zijn: Janny Bloembergen-Lukkes, Jan van Eck, Henk Gijsbertsen, Jan Heine, Gert Hemstede, Kees Heitink, Wout Hol, Bert Lever, Ad Nooij, Frans van Oort, Albert Steenbergen, Arno van der Valk, Marijke de Vos, Peter Westerveld (voorzitter) en Jeltje Zeelenberg.

Het doel van de werkgroep is het met elkaar in contact brengen van mensen die zich met de geschiedenis van Bennekom bezig houden. Uitwisseling van kennis vindt plaats tijdens bijeenkomsten die tweemaal per jaar worden gehouden. Projecten waar de leden zich mee bezig houden worden besproken aan van aanvullingen en suggesties voorzien. De meeste projecten vinden na verloop van tijd hun afronding in een artikel in De Kostersteen. De werkgroep komt twee maal per jaar bij elkaar (mei en nov.)


Werkgroep Monumenten

Leden zijn: Willem Baljet, Kees Heitink, Wout Hol, Dorine Koopmans, Ad Nooij en Jos van Raan,  

Deze werkgroep organiseert ieder jaar een Bennekoms programma op Open Monumentendag (zaterdag). Waar mogelijk wordt aangehaakt bij het landelijk thema. De werkgroep is vertegenwoordigd in het gemeentelijk comité Open Monumentendag. 
Een tweede taak van de Werkgroep is aandacht voor Bennekomse Monumenten (gemeentelijke- en rijksmonumenten), dorpsgezichten oude wegenstructuren, archeologische monumenten en alles wat op het gebied (Bennekoms) erfgoed ligt.
 


Werkgroep Stolpersteine in Bennekom

Leden zijn: Bert Lever (voorzitter), Doriet Willemen, Peter van der Molen en Chris den Ouden.

De werkgroep treft voorbereidingen om te komen tot het plaatsen van Stolpersteine (struikelstenen) in Bennekom.
Deze zullen herinneren aan de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. De plaatsing zal deel uitmaken van een inmiddels bijna Europa-wijd project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

Meer informatie over Stolpersteine, KLIK HIER

 

Engel op de grafkelder van de familie Prins


Werkgroep Behoud oudste gedeelte Bennekomse Begraafplaats

Leden zijn: Kees Heitink (voorzitter), Rien Heij, Max van Hoffen, Dolf van Kampen, Bert Lever en Aalt Jacob Welgraven.

Deze werkgroep maakt zich al vanaf 1991 sterk voor het behoud van de oude graven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De hoek met de oudste nog bewaarde graven is sinds 1994 aangewezen als gemeentelijk monument. Behalve aan restauratie doet de werkgroep ook aan onderzoek en educatie. Regelmatig worden er presentaties en rondleidingen voor scholieren georganiseerd. Van de overledenen, die begraven liggen onder vijfenvijftig nog aanwezige grafbedekkingen, zijn veel persoonlijke gegevens bekend.
De werkgroep heeft een eigen blog op internethttp://begraafplaatsbennekom.wordpress.com/


Werkgroep Oorlogsslachtoffers WO2

Leden zijn: Henk Gijsbertsen en Kees Heitink. 

Deze werkgroep richt zich op het documenteren van gegevens ( en zo mogelijk het bijvoegen van foto’s) van alle Bennekommers die in de periode 1940-1945 zijn omgekomen. Van ruim tachtig personen zijn op dit moment meer of minder gegevens bekend. Doelstelling is om alle Bennekomse oorlogsslachtoffers ‘een gezicht’ te geven, ook degenen die niet zo op de voorgrond traden en/of soms ver weg van hun dorp het leven lieten.
De werkgroep staat open voor al uw informatie of tips, bijv. via info@oudbennekom.nl

Copyright 2017 Historische Vereniging Oud Bennekom
Website by Henzen ontwerp & communicatie