In het boek ‘Anacharsis Cloots. Der Redner des Menschengeschlechts’ uit 1988 zijn zwart-wit foto’s opgenomen van twee rond 1670 door Nicolaes Maes geschilderde portretten. De afgebeelde personen zijn het echtpaar Anna Gertrud Straetman en Werner Wilhelm von Blaspiel.

In het boek uit 1988 staat vermeld dat ze zich bevinden in een ‘Privatsammlung’ in Bennekom! Maar dat was ruim 30 jaar geleden.  Wie weet er waar ze nu zijn

Bert Lever

X