Lees ook het artikel van Arnold Winkel in de Gelderlander, KLIK HIER

Op de toekomstige bouwlocaties aan de Swammerdamlaan en de Robert Kochlaan in Bennekom zijn afgelopen week uitzonderlijke prehistorische resten van de lineaire bandkeramische cultuur gevonden. De vondsten leveren nieuwe vragen op over de geschiedenis van Bennekom.

Het gaat om verschillende fragmenten aardewerk en een fraai bewerkt vuurstenen voorwerp uit de lineaire bandkeramiek cultuur. Dit is uitzonderlijk, want sporen van deze cultuur worden normaal gesproken alleen in Zuid-Limburg aangetroffen. Kenmerkend voor deze cultuur is dat mensen voor het eerst overgingen van jagen en verzamelen naar landbouw. Een revolutionaire stap in de ontwikkelingsgeschiedenis van de mens.

De vondst levert archeologen de vraag op hoe de aanwezigheid kan worden verklaard. Was deze cultuur hier gevestigd, of hebben jagers en verzamelaars de vondsten elders bemachtigd en meegenomen? Dat Bennekom een geliefde plaats was voor de vroege prehistorische boeren blijkt wel uit verschillende vondsten van de latere klokbekercultuur.

Sporen van gebouwen

De opgraving heeft ook sporen opgeleverd uit de brons- en ijzertijd (tussen 1.000 en 400 voor Christus). Deze sporen sluiten aan op eerder onderzoek op het terrein van het oude Streekziekenhuis. Het gaat hier om sporen van gebouwen, mogelijk een woonhuis en een gebouwtje voor de opslag van granen (een zogenaamde spieker). De prehistorische nederzetting die aangetroffen is op het oude Streekziekenhuisterrein is veel groter dan eerder aangenomen en de sporen zijn goed in de grond bewaard gebleven.

Vroege Middeleeuwen

Uit de vroege middeleeuwen zijn sporen aangetroffen van houtskoolmeilers. Dit zijn plaatsen waar houtskool werd geproduceerd door op een gecontroleerde manier hout te verbranden. De sporen dateren uit de Karolingische en Ottoonse tijd (circa 800 tot 1.000 na Christus). Mogelijk dat de houtskoolproductie hier in verband stond met de grootschalige ijzerproductie die in die tijd op de Veluwe plaatsvond.

De sporen en vondsten worden door archeologisch bureau RAAP verder onderzocht en in het op te stellen eindrapport worden de bevindingen en conclusies vastgelegd.

Tekst overgenomen van de website van de Gemeente Ede
Foto’s gemaakt en beschikbaar gesteld door de familie van den Heuvel, Swammerdamlaan, Bennekom

X