Het Bennekoms Kamertje, beter gezegd het Bennekoms Schatkamertje, is opnieuw ingericht en dit keer in het teken van de archeologie in het Bosbeekgebied. Daarmee sluit het Kamertje aan op de Bennekomse Open Monumentendag die zal plaats vinden op 8 september in het Bosbeekgebied en Panoramahoeve.

De dames van het Kamertje hebben zich laten inspireren door het vroegere museum “Tute Natura” en hebben met hulp van velen de sfeer van dat museumpje opgeroepen.

Het is een prachtige expositie geworden die natuur en archeologie prachtig combineert. Speciale aandacht is er voor de grafheuvels in het gebied tussen Bennekom en Renkum.

GA DAT ZIEN!!!

X