Comité Bennekomse Vlag en Wimpel

Om je een echte Bennekommer te voelen

Leden: Wout van der Garde, Bert Lever, Theo Michels

Het comité verzorgt de centrale inkoop en uitlevering van vlaggen en wimpels met het in 2012 door HVOB ontwikkelde Bennekom-ontwerp.


Wist u dat:

  • Bennekom een eigen vlag heeft?
  • Die vlag onze dorpshistorie weergeeft?
  • Die herinnert aan de enige burgemeester die Bennekom ooit had?
  • Iedere Bennekommer wel zo’n vlag wil hebben?
  • Er al meer dan 400 van zijn verkocht?
  • Hij ook al wappert in Brazilië, Indonesië en de VS?
  • Als je een mast hebt, je ook een wimpel kunt kopen?

Hoe bestellen?

Oud-Bennekom koopt centraal in en biedt zo gunstige prijzen:
Een standaard vlag 100 x 150 kost maar € 12,50. Een mini-vlag (30 x 20) is sinds kort ook te koop voor € 10,00
Een vlag 120 x 180 kost € 35,00. Andere maten op aanvraag.
De wimpel 25 x 300 kost € 25,00.

Zie ook: www.oudbennekom.nl/vlag-of-wimpel-kopen/

Bestellen met adresgegevens kan per e-mail: pr@oudbennekom.nl en door het bedrag over te maken naar NL50 INGB 0000 9089 80 tnv Historische Vereniging Oud-Bennekom met vermelding van het bestelde.

Of u vult een bestelfomulier in bij EyeWish Opticiens, Dorpsstraat 32, 6721 JK Bennekom.
We komen hem aan huis bezorgen!

Hoe is de Bennekomse vlag ontstaan?

In 2012 presenteerde de HVOB een vlag voor Bennekom die gebaseerd is op de geschiedenis van het dorp. Sinds de Vlegeldag van 2017 is hij daadwerkelijk te koop. Inmiddels is daar een van de vlag afgeleide wimpel bijgekomen.
Het ontwerp van de vlag is gebaseerd op de officiële vlag van de gemeente Ede waartoe Bennekom behoort. Op deze gemeentevlag zijn op een geel-blauwe ondergrond op gestileerde wijze een vrijheidshoed en een bijbel weergegeven. Deze figuren zijn op de Bennekomse vlag verlaagd overgenomen. Daarnaast zijn er, als ‘Bennekomse toevoegingen’, twee kolommen op afgebeeld met daarop afgeplatte bollen. Deze flankeerden ooit de toegang naar de verdwenen buitenplaats Nergena. Vanaf 1815 woonde daar Theodorus Prins, die van 1812 tot en met 1817 burgemeester van de toen kort zelfstandige gemeente Bennekom was. Van 1830 tot 1924 sierden de bollen het toegangshek van de Prinsenhof in het hart van Bennekom, waar de zoon en kleinzoon van Theodorus Prins woonden, die na elkaar burgemeester van de gemeente Ede waren. Thans sieren ze het toegangshek van het in 1952 gebouwde Groot Nergena nabij de Dr. Willem Dreeslaan.

Wanneer steek je de vlag en wimpel uit?

De vlag en de wimpel mogen het hele jaar uit. Maar denk ook aan verjaardagen, straatfeesten en andere feestjes. Daarnaast zijn er vastgestelde vlagdagen voor de Bennekomse vlag:
– De verjaardag van Oud-Bennekom, 8 maart
– Kunstmarkt, begin juli
– Vlegeldag, 2e helft augustus
– Oogstdag, 1e zaterdag in september
– Open Monumentendag, 2e zaterdag in september
– Intocht Sinterklaas, half november
– Dickensfair, midden december

Bezitters van een vlag of wimpel worden tevoren per e-mail op vlagdagen geattendeerd.

X