Dinsdag 7 juli a.s. wil het Kijk en Luistermuseum haar deuren weer openen voor het publiek.

Daar onze vereniging het documentatiecentrum in het genoemde museum heeft, kunnen wij dan weer gebruik gaan maken van het archief en bibliotheek. Het documentatiecentrum heeft een Beeldbank en een Biliotheek.

Vanaf dinsdag 7 juli zijn er wekelijks weer medewerkers van onze vereniging werkzaam in het documentatiecentrum. Voorlopig werken we nog met een rooster, zodat niet iedereen tegelijk aanwezig is. Dit in verband met de beoogde afstand die we ten opzichte van elkaar willen houden.

Omdat de ruimte in het documentatiecentrum beperkt is verzoeken wij u om NIET op eigen gelegenheid even binnen te lopen maar om eerst een afspraak te maken.

Wilt u voor vragen aan en/of afspraken met medewerkers van het documentatiecentrum of bibliotheek voorlopig gebruik blijven maken van email (info@oudbennekom.nl) .

X