Binnen onze mooie vereniging organiseren we veel activiteiten en dat kost geld.

Vandaar dat we contributie heffen, niet veel, maar we hebben het wel nodig om onze activiteiten uit te voeren. Er is inmiddels al best veel binnen gekomen maar er zijn ook nog veel leden die de contributie niet overgemaakt hebben.
Wilt u eens nakijken of u het al overgemaakt heeft?

Zo niet, dan graag met vermelding van lidnummer (als u dat niet weet dan duidelijk adres vermelden) overmaken op: bankrekeningnummer/ IBAN-nummer is: NL50 INGB 0000 9089 80 t.a.v. Oud-Bennekom.

Wat betaalt u:

  • Solo lidmaatschap:     € 18,50 per jaar;
  • Gezinslidmaatschap: € 19,50 per jaar.

Heeft u vragen? Mailgerust onze penningmeester; penningmeester@oudbennekom.nl

X