Gisteren, 12 november, legde ons erelid Bert Lever, tevens ook voorzitter van de landelijke stichting Terebinth, stichting voor funerair erfgoed, samen met de universiteitshistoricus van de Vrije Universiteit, Ab Flipse, op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag een palmtak op het graf van Abraham Kuyper (1837-1920). Het was precies 100 jaar nadat hij daar begraven werd. In 1937, 100 jaar na zijn geboorte, werd er ook een palmtak op zijn graf gelegd, vandaar.

Kuyper
Kuyper was iemand om wie je in zijn tijd niet heen kon. Hij was ongelooflijk gedreven en actief.
Hij richtte in 1879 de eerste politieke partij van ons land op (de ARP, opgegaan in het CDA), in 1880 stichtte hij de Vrije Universiteit (wie herinnert zich niet de VU-busjes?) en in 1892 de Gereformeerde Kerken in Nederland (nu deel van de PKN) en was van 1901 tot 1905 minister-president.

Naast en dwars door dit alles heen was hij een begaafd journalist met een eigen krant, ‘De Standaard’, en een eigen weekblad, ‘De Heraut’

Kuyperjaar
Dit academisch jaar is ter herdenking van Kuypers 100e sterfjaar aan de Vrije Universiteit uitgeroepen tot Abraham Kuyperjaar. En zo verscheen gisteren het boek ‘Abraham Kuyper en de dood: Herdenken bij het graf van een theoloog, journalist, universiteitsstichter en staatsman’ onder redactie van Ab Flipse en Bert Lever.
Door de onlangs afgekondigde strengere coronamaatregelen, kon een boekpresentatie op Oud Eik en Duinen – het eerste exemplaar zou aan mw. Ferrier worden aangeboden – geen doorgang vinden.

Een palmtak op Kuypers graf
Gisteren verzamelden zich evenwel toch enkele mensen op de begraafplaats. Er waren enkele toespraken in de vrijwel lege aula en vervolgens werd die palmtak (uit de hortus van de VU!) op zijn graf gelegd nadat daar van Psalm 89, de lievelingspsalm van Kuyper, de verzen 7 en 8 gelezen waren; eertijds werden ze er gezongen. De begrafenis van Kuyper is de grootste die ooit op Oud Eik en Duinen plaatsvond. Alleen op de begraafplaats waren al 10.000 mensen. In verslagen over de begrafenis lees je dan ook over het zingen van deze Psalmliederen: ‘Machtig golfde het lied en het zweefde tot over de grenzen van Den Haag’.

Boek bestellen
Via deze link is informatie te vinden over het boek: www.geheugenvandevu.nl/blog/publicatie-abraham-kuyper-en-de-dood.
Het boek kost 10 euro.

 

X