De duizendjarige geschiedenis van het landgoed “De Nergena” temidden van de polders van Wageningen en Bennekom.

De duizendjarige geschiedenis van “De Nergena” te midden van de polders van Wageningen en Bennekom, in 1968 in een beperkte oplage van 50 exemplaren uitgegeven door zijn werkgever, het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen te Wageningen.

Dat het ‘1000-jarige’ landgoed ouder is dan de 750-jarige stad Wageningen en de 100-jarige universiteit geeft de bijzonderheid aan van de plek, intra montes, tussen twee bergen, met veenreserves en eersteklas artesisch water op 20 m diepte, aan de gletsjerrivier Rijn, die jaarrond water voert en vruchtbaar slib afzet. Tevens drukke scheepvaartroute naar het Roergebied, en, te Wageningen, overslag op wagens naar Zuiderzee en Hanzegebied. En ook nog aan de Betuwe, al millennia lang het vruchtbaarste landbouwgebied van Nederland.

Het doet me veel plezier u te kunnen melden dat de bibliotheek van de WUR, gelegen in de 6e polder van Wageningen, het legendarische boek van Jan Jacob Dijkveld Stol, online heeft gezet, inclusief alle foto’s en illustraties, gescand van het exemplaar in de Speciale Collecties!
Geen boek beschrijft in zoveel detail en referenties de geschiedenis van Wageningen Noord en Bennekom West, en de elektronische versie ervan laat nu toe snel en wereldwijd dit naslagwerk te raadplegen.

Klik hier voor het boek: http://edepot.wur.nl/431771

Jan Jacob Dijkveld Stol werkte bij het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen (IVRO) te Wageningen aan proeftechnieken haverrassen. Dit instituut werd in 1942 opgericht en het was ter gelegenheid van opening van de nieuwbouw van het instituut in 1954, het ‘kasteel’ Groot-Nergena langs de Mansholtlaan, dat Dijkveld Stol zich verdiept had in de geschiedenis van het landgoed en de aanliggende polders van Wageningen en Bennekom. De verbluffende kleurkaart die Frederik Beijerinck in 1752 gemaakt heeft van de ‘Bovendijkgraafse polders des Dijkstoels Wageningen en Bennekum’ met lijsten van eigenaren en grondgebruikers is door Dijkveld Stol dankbaar gebruikt. De kaart bevindt zich in het Gelders Archief en is via de website te bewonderen.
Laat het beschikbaar komen op internet van dit naslagwerk een stimulans zijn om ons te verdiepen in het verleden om het heden beter te begrijpen en klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

Met dank aan: Renaat Van Rompaey voor de tip en de tekst

X