Op deze dag zetten we met een artikel van Arno van der Valk ons enige vrouwelijke erelid Alie Edelman-Vlam centraal, het artikel eindigt met een oproep.

Vanaf januari 1949 was Alie Edelman-Vlam bestuurlijk betrokken bij Oud-Bennekom. Toen haar echtgenoot in 1962 ernstig ziek bleek, legde zij haar bestuurslidmaatschap op 11 januari van dat jaar neer. Bij haar afscheid benoemde de vereniging haar tot erelid, onder meer vanwege haar bijdrage aan het herinneringsboek Een Veluws dorp, waarmee Bennekom in de historische geografie een van de best onderzochte dorpen van Nederland werd. 

Behalve voor Bennekom en omgeving had Edelman-Vlam belangstelling voor haar geboortegrond: tot haar dood was ze lid van het Westfries Genootschap. Alida (Alie) Vlam (1909-1999) groeide namelijk op in Hoorn. Na de plaatselijke rijks-hbs studeerde ze vanaf 1927 sociale geografie aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam.

Rijkswaterstaat

Na haar doctoraal in 1932 ze aangenomen bij de ‘Studiedienst van Zeearmen, Benedenrivieren en Kusten’ van Rijkswaterstaat in Den Haag. Ze hield zich daar bezig met onderzoek naar de historische dynamiek van de Nederlandse delta. Haar promotie in 1942 aan de Rijksuniversiteit Utrecht was in dezelfde lijn. In haar Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden ontrafelde ze historisch-geografische vraagstukken die gerelateerd waren aan geologie, geomorfologie en bodemkunde. 

Wageningen

Op uitnodiging van de Wageningse hoogleraar Cornelis Edelman stapte Vlam in 1946 over naar Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA) in Wageningen. Haar specialisme betrof aanvankelijk vooral het bij elkaar zoeken van oude kaarten en het beschikbaar maken voor karteerders van historisch-geografische literatuur. Samen met de Wageningse sociograaf E.W. Hofstee publiceerde Vlam de klassiek geworden studie Opmerkingen over de ontwikkeling van de perceelsvormen in Nederland (1952).

Bennekom

Nadat STIBOKA naar Bennekom was verhuisd, verhuisde Vlam naar Nassaulaan 2. In 1953 trouwde ze met Edelman, kort nadat hij was gescheiden. Samen met Edelman publiceerde Vlam belangrijke studies over de ontwikkeling van nederzettingen op de Nederlandse zandgronden, onder meer in het vaktijdschrift Boor en Spade. Haar belangstelling ging ook uit naar de historische geografie van Bennekom en omgeving. Edelman-Vlam was ook secretaris van de Stichting voor Bodemkartering en lid van de Commissie voor Naamkunde en de Toponymische werkgroep van de studiekring voor de Veluwe. Vanwege die bezigheden was ze ook lid van de straatnaamcommissies van een aantal Veluwe gemeenten.

Reputatie

Edelman-Vlam kan met haar echtgenoot gezien worden als de grondlegger van het interdisciplinair landschapsonderzoek van de Wageningen Universiteit. Daarom is haar biografie opgenomen in 1001 vrouwen in de twintigste eeuw (2018) en in het Digitaal Vrouwenlexicon Nederland.
Toch is er bij de vereniging van haar geen echt goede foto beschikbaar. Wie biedt hulp?

X