Zoals gebruikelijk wordt er tijdens de Algemene Leden Vergadering aandacht besteed aan die leden die al erg lang lid zijn van de vereniging.

Op dinsdag 12 maart werden de volgende leden verrast met een bosje bloemen:

Mevr. Makkink 60 jaar lid, Mevrouw Zandvoort 55 jaar lid.
De volgende leden waren 50 jaar lid van de vereniging Mevr. Mesu en de familie van Schaik.
Vijfeneertig jaar lid waren Mevr. Mantel en mevrouw Vos. Mevrouw Faber was 40 jaar lid.

Mooi om als vereniging zulke trouwe leden te hebben. 

 

X