Het februarinummer van 2020 ligt in uw brievenbus of komt er snel in.
Met een prachtig artikel van Marijke de Vos over Hogeweg 17.
Een aangrijpend verhaal van Kees Heitink over Gunter en Wolfgang Frankenthal.
Jan van Eck schrijft samen Riejet Reijenga een artikel over Stoomwasscherij Bennekom, zeer de moeite waard.
Kortom lezenswaardig!
Natuurlijk ook de stukken voor de algemene ledenvergadering op woensdag 4 maart in “De Brink”. 
 
O ja, ook de contributienota voor 2020 zit er in, maak onze penningmeester blij en schrijf het gelijk even over.
X