De Kostersteen
tijdschrift van onze vereninging

De Kostersteen is het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud-Bennekom.

Het verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging.

Redactie Kostersteen:
Jan van Eck, Kees Heitink, Theo Michels, Ad Nooij, Arno van der Valk en Doriet Willemen (contactpersoon)
De redactie is per mail bereikbaar via redactie@oudbennekom.nl

De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud.
Artikelen uit de Kostersteen mogen alleen, geheel of gedeeltelijk, overgenomen worden na toestemming van de redactie of het bestuur.

Hieronder vindt u een overzicht van alle artikelen die sinds 1971 zijn verschenen in de Mededelingen en in De Kostersteen. Dit Excel-bestand kunt u downloaden en thuis gebruiken om te zoeken naar een bepaald onderwerp. De titels zijn op twee manieren gesorteerd: op auteur en chronologisch. Erachter staat het jaar, het nummer en de bladzijde waar het artikel staat. Als u dit wilt lezen kunt u het betreffende nummer van “Mededelingen’ of ‘De Kostersteen’ downloaden en lezen of printen.

Het overzicht is bijgewerkt tot en met 2021. Echter wilt u De Kostersteen van 2020 of 2021 lezen wordt dan lid van onze vereniging. De eerste 100 nummers van de Kostersteen zijn ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de Historische Vereniging gedigitaliseerd. Inmiddels zijn de nummers 101 t/m 150 (t/m het jaar 2019) er aan toegevoegd.

Een door u gedownloade versie kunt u doorzoeken met CRT en de letter F, u kunt dan een zoekopdracht invoeren (meeste browsers rechtsboven in uw scherm)
U kunt deze “De Kosterstenen” hier downloaden:

X