De Kostersteen
tijdschrift van onze vereninging

De Kostersteen is het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud-Bennekom.

Het verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging.

Redactie Kostersteen:
Jan van Eck, Kees Heitink, Theo Michels, Ad Nooij, Arno van der Valk en Doriet Willemen (contactpersoon)
De redactie is per mail bereikbaar via redactie@oudbennekom.nl

De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud.
Artikelen uit de Kostersteen mogen alleen, geheel of gedeeltelijk, overgenomen worden na toestemming van de redactie of het bestuur.

Hieronder vindt u een overzicht van alle artikelen die sinds 1971 zijn verschenen in de Mededelingen en in De Kostersteen. Dit Excel-bestand kunt u downloaden en thuis gebruiken om te zoeken naar een bepaald onderwerp. De titels zijn op twee manieren gesorteerd: op auteur en chronologisch. Erachter staat het jaar, het nummer en de bladzijde waar het artikel staat. Als u dit wilt lezen kunt u het betreffende nummer van “Mededelingen’ of ‘De Kostersteen’ downloaden en lezen of printen.

Het overzicht in het excelbestand is bijgewerkt tot en met 2022. Echter wilt u De Kostersteen van 2021 of 2022 lezen wordt dan lid van onze vereniging. Een door u gedownloade versie kunt u doorzoeken met CRT en de letter F, u kunt dan een zoekopdracht invoeren (meeste browsers rechtsboven in uw scherm)
Voor de “Mededelingen” KLIK HIER

“De Kosterstenen” kunt u hieronder downloaden:

X