In maart 1921, dus 100 jaar geleden, is de nieuwe mengvoederfabriek van Landbouwbelang aan de Acacialaan 7 in gebruik genomen. In een artikel in de Kostersteen 98 van november 2006 is een artikel opgenomen over het ontstaan van de “Boerenbond” in Bennekom. De coöperatie is sinds 1979 uit het dorpsbeeld van Bennekom verdwenen en zal dan ook wel geen koninklijke betiteling krijgen.

Hierbij een drietal foto’s waarvan één een weergave is van de aanstelling van J.C. (Jan Coenraad) van Roekel als eerste molenaar van de coöperatie en natuurlijk de link naar het bewuste nummer van De Kostersteen.

Met dank aan Henk Tip

Juni 1972, ingang Landbouwbelang Acacialaan nu begin van de straat de Waag

Klik op de foto voor een vergroting

Maart 1921, in gebruik name maalderij Landbouwbelang Bennekom

X