Nieuws

het laatste nieuws van de vereniging

Wie weet waar (4de en laatste)

Wie weet waar (4de en laatste)

Vierde en laatste vraag in het kader van de excursie van Durk Bouman op 8 juni. Aanstaande zaterdag prijsuitreiking van vraag 2 en 3. In de jaren ’20 van de vorige eeuw ontstond er in navolging van de ideeën van de Delftse hoogleraar Granpré Molière een richting in de...

Boerderijen op Schoonhoven

Boerderijen op Schoonhoven

Op woensdag 15 mei hield Jan van Eck een lezing met prachtige plaatjes over "De Boerderijen op Schoonhoven". Hij heeft daar ook een boek overgeschreven dat u alleen kunt bestellen via internet:Op die site schrijft Jan zelf: "Bennekom is een dorp op de Veluwe. Het ligt...

Wie weet waar (3)

Wie weet waar (3)

Dit is de enige woning in Bennekom die ontworpen is door Gerrit Rietveld en dateert van 1956. De woning is aan de buitenkant ongewijzigd, van binnen is de indeling enigszins aangepast. Rietveld vertegenwoordigde zo zuiver mogelijk de opvattingen van De Stijlgroep. Dat...

Prijswinnaars!

Prijswinnaars!

De prijswinnaars van foto 1 van vorige week uit de quiz ‘Voor onderweg’. De prijswinnaars zijn mevr. Joke Janssen (2e van rechts /wit shirt) en de heer Giovanni Pagen (3e van rechts).Naast hen de partners van beide winnaars.Goede antwoord : Mendellaan 1 Beide...

Wie weet waar? (2)

Wie weet waar? (2)

De villa werd in 2003 gebouwd naar ontwerp van architect Friso Woudstra. De opdrachtgever liet Woudstra veel elementen in het gebouw verwerken ontleend aan verschillende buitenplaatsen, zoals deze veranda. Aan de voorzijde heeft de symmetrische gevel middenin een...

Bericht van de penningmeester

Bericht van de penningmeester

Binnen onze mooie vereniging organiseren we veel activiteiten en dat kost geld. Vandaar dat we contributie heffen, niet veel, maar we hebben het wel nodig om onze activiteiten uit te voeren. Er is inmiddels al best veel binnen gekomen maar er zijn ook nog veel leden...

Vlag op het water en in London

Vlag op het water en in London

Viggo Pflug stuurde ons bijgaande prachtige foto van het gebruik van de Bennkomse vlag bij het zeilen! Zo kun je je dus ook als Bennekommer profileren. De foto werd gemaakt op de Nederrijn. Hebt u ook een foto / foto's van een Bennekomse vlag op een bijzondere plek of...

Rondleiding op de begraafplaats

Rondleiding op de begraafplaats

Op donderdagavond mochten Bert Lever en Dolf van Kampen van de werkgroep Begraafplaats zo'n 40 Rotarians van de Rotary Bennekom rondleiden op de gemeentelijke begraafplaats van Bennekom. Nog voordat de rondleiding plaatsvond werden zij, door voorzitter Henk van den...

VAN DESIGN- TOT DOORZONWONING, Bennekom als woonoord nader bekeken

VAN DESIGN- TOT DOORZONWONING, Bennekom als woonoord nader bekeken

Natuur en landschap rondom Bennekom zijn verrassend mooi, maar dat is ook de bebouwde kom. Dat willen we laten ervaren in de HVOB Fietstocht op zaterdag 8 juni a.s. onder leiding van Durk Bouwman. De laatste 150 jaar veranderde Bennekom van een klein boerendorp in een...

Kinderslachtoffer WO II in Bennekom

Kinderslachtoffer WO II in Bennekom

"Het is vrijdag 10 mei 1940 in Bennekom. Het is nog niet al te warm en dat is gek zo kort voor Pinksteren, maar de zon doet haar best. Het zou een heerlijke, zonnige voorjaarsdag kunnen zijn, ware het niet dat er veel spanning in de lucht boven het dorp hangt. In de...

X