Nieuws
het laatste nieuws van de vereniging
HVOB-petitie historische akkers

HVOB-petitie historische akkers

Al ruim 1010 keer is de petitie van de HVOB om de historische akkers in het Bennekoms bos te behouden ondertekend. Ook in de lokale en regionale pers heeft de kwestie aandacht gekregen. Verschillende mensen hebben zich bij de projectgroep gemeld om mee te denken of om...

Wim Angenent  1927 – 2020

Wim Angenent 1927 – 2020

Amateur-archeoloog en actief HVOB lid Wim Angenent is op 6 december overleden. Hij is 93 jaar geworden. Als vereniging is de HVOB Wim Angenent zeer erkentelijk voor zijn actieve betrokkenheid bij vele activiteiten, zijn onuitputtelijke inzet en creativiteit, die hij...

Gebeurd in Bennekom (4)

Gebeurd in Bennekom (4)

Grepen uit de Kroniek van de Historische Vereniging Oud-Bennekom1975: Van Oudheidkamer tot Kijk en LuistermuseumNa de restauratie van Boekelo kreeg Van Hoffen er in 1949 een werkkamer waar hij met het bestuur vergaderde. Hij verzamelde er ook voorwerpen die met de...

Gebeurd in Bennekom (3)

Gebeurd in Bennekom (3)

Grepen uit de Kroniek van de Historische Vereniging Oud-Bennekom1958: Een monument voor Max van Hoffen (1911-1955)Op 26 augustus 1955 ging een schok door het dorp toen bekend werd dat Ir. Max van Hoffen op 44 jarige leeftijd plotseling was overleden. Hij was een...

‘Bennekom in Hooitijd 16e eeuw’

‘Bennekom in Hooitijd 16e eeuw’

Zaterdag 21 november heeft Wim Angenent de HVOB een grote door hem vervaardigde aquarel van Bennekom in de 16e eeuw cadeau gedaan. De overhandiging vormt het sluitstuk van een aantal eerder projecten rond de bijzondere serie aquarellen van Wim Angenent. De aquarel van...

Groningen op de Bennekomse begraafplaats

Groningen op de Bennekomse begraafplaats

Vandaag (18 november) zou ik een lezing voor Oud-Bennekom verzorgd hebben onder de titel 'De Bennekomse begraafplaats in breder perspectief'. De laatste jaren ben ik als voorzitter van Terebinth, stichting voor funerair erfgoed (www.terebinth.nl), sterk betrokken...

Gebeurd in Bennekom (2)

Gebeurd in Bennekom (2)

Grepen uit de Kroniek van de Historische Vereniging Oud-Bennekom 1950: De strijd om de Hullenberg-beukenIn maart 1950 vernam het bestuur van Oud Bennekom dat de erven Van Daalen, eigenaren van de Hullenberglaan en de Hullenbergweg, de langs deze wegen staande ca....

De Kostersteen van 2018

De Kostersteen van 2018

De Kostersteen is ons blad sinds augustus 1982. Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden van onze vereniging. De eerste 100 nummers van de Kostersteen zijn ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de Historische Vereniging...

Gebeurd in Bennekom (1)

Gebeurd in Bennekom (1)

Grepen uit de Kroniek van de Historische Vereniging Oud-Bennekom1945: Boekelo geredToen de inwoners van Bennekom in mei 1945, na een gedwongen evacuatie weer in hun dorp terug kwamen was er door oorlogsgeweld veel vernield. Sommige panden waren door brand of...

X