Deze week bericht het bestuur u per brief dat de Algemene Ledenvergadering op 8 maartg digitaal wordt gehouden vanaf 19:30 uur.

Daarbij is de knop ‘ALV 2021’ rechts boven op de welkompagina van deze website belangrijk. Met een wachtwoord dat u in de ledenbrief vindt krijgt u daar toegang tot extra informatie ter voorbereiding. Zoals toelichtingen bij de financiële stukken en over de Kascommissie.

De kandidaat-bestuursleden van Ginkel en Mulder stellen zich er in een filmpje aan u voor.

Op 8 maart krijgt u daar vanaf 19:15 uur toegang tot de vergadering.

Wel uiterlijk 4 maart aanmelden per e-mail.

De ledenbrief legt duidelijk uit hoe alles in zijn werk gaat. We hebben veel moeite gedaan om dit mogelijk te maken. We hopen dan ook dat u er bij kunt zijn.

In de nieuwsbrief ook aandacht voor het informatiebord bij de gedenkplaats voor Dolor A Martin.

Dank aan de donateurs via EdeDoet en de teamleden van HVOB: op de foto v.l.n.r. Jan van Eck (techniek), Dolf van Kampen (idee), Jan Hiensch (vormgeving), Kees Heitink (teksten) en Aalt Jacob Welgraven (techniek).

X