Cornelis Aart van Grootheest, toen 15 jaar oud, is op 9 oktober 1944 overleden in Zeist. Pas op 3 september 1945 werd hij als overleden ingeschreven in  het begraafregister te Ede. Na alle waarschijnlijkheid werd hij eerst begraven in Zeist, al is dat niet zeker. Bennekom was op 9 oktober 1944 en de dagen daarna nog niet geëvacueerd.
We weten niet hoe deze Bennekomse jongen overleed en waarom dat in de gemeente Zeist gebeurde.
Zeker is wel dat hij na de oorlog een eigen graf kreeg in Bennekom, waarop een steen werd geplaatst. Op de steen staat ‘door oorlogsgeweld’.
Vader Anthonie van Grootheest was al eerder overleden, op 2 februari 1936. Anthonie van Grootheest, geb. 27-01-1893, was een zoon van Jan van Grootheest en Jacoba Clezina Weernekers, allen te Bennekom.  Over beide ouders, hun woonplek enz. weten we niets.
Moeder Jannetje van Grootheest – van Reemst leefde in 1945. Ze was aanvankelijk de rechthebbende op het graf van haar zoon. In het begraafregister van de gemeente Ede wordt achter haar naam “10-03-1948, Canada” vermeld. Over haar is ons niets meer bekend dan haar naam.
Het nog aanwezige graf wordt niet meer onderhouden en dus vermoedelijk ook niet meer bezocht.
Wie helpt ons aan meer informatie? Reageren kan via “Contact” of via info@oudbennekom.nl

Henk Gijsbertsen/ Kees Heitink    

De werkgroep van de Historische Vereniging beoogt het documenteren van gegevens, zo mogelijk met beeldmateriaal, van alle Bennekommers die in de periode 1940-1945 zijn omgekomen.
http://www.oudbennekom.nl/werkgroep-oorlogsslachtoffers-wo2/

X