Een goed bezochte jaarvergadering waarbij de leden instemden met het voorgestelde beleid van het bestuur op één onderwerp na…..
De leden stemden niet in met een verhoging van de contributie met 25 eurocent maar wilden 50 cent extra betalen. Makkelijker kun je het als bestuur net hebben.

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Gert Adams na 9 jaar lid te zijn geweest van het bestuur. Gert blijft gelukkig actief binnen de vereniging met rogge en tarwe. 

Ook namen we afscheid van Theo Michels als secretaris. Ook Theo blijft gelukkig actief binnen de vereniging als PR man en in de werkgroep Digitale Media. Door het vertrek van Theo is er wel een vacature ontstaan binnen het bestuur. We zoeken nog een actieve secretaris. 

Gelukkig mochten we ook drie nieuwe bestuursleden verwelkomen, Hanske Gijsbertsen, Els Rooswinkel en Bettine van der Laan. 

X