Op het onderstaande artikel van Bert Lever kwam een waardevolle reactie binnen van dhr. Erik Wesselius. Waarvoor onze dank!
Ik heb via Delpher een oudere krantenvermelding van Bennekom gevonden, in de Amsterdamse courant van 12 april 1698. Bijna 326 jaar geleden dus.

Men is van meninge aen de meestbiedende in ‘t openbaer te verkopen ontrent 50 grote sware Eykebomen, staende op de Veluwen, in ‘t Ampt van Ede, Kerspel Bennecom, een klein uur van Wageningen, op ‘t Erf genaemt Dickeneft, gelyk mede nog by de 100 Eykebomen, soo swaer en groot niet als de voorige, mede daer ontrent, op ‘t Erf daer Gosen Geurtsen Pachter op is. De verkopinge sal geschieden op Dingsdag den 22 April 1698 N. S. in ‘t voornoemde Dorp Bennecom, ten huyfe van Aris Wouters, dewelke ook aenwysinge van die Bomen sal konnen geven. De Bomen staen aen een weg van waerse bequamelyk opgeladen, en in een uur aen de Rivier de Ryn konnen gebragt werden.

Ik zag dat dezelfde advertentie op 15 en 18 februari 1698 ook in de Oprechte Haerlemsche courant stond.
Misschien dat er over de in deze advertentie genoemde personen bij de Vereniging meer bekend is.

Bron:  https://www.delpher.nl/nl/kranten/  Klik op de link om het artikel te bekijken in Delpher

Nieuwe reactie graag naar info@oudbennekom of via het contactformulier

Oorspronkelijke artikel van Bert Lever van 20 februari 2018:

Oprechte Haerlemsche Courant 1703
De Koninklijke Bibliotheek heeft een enorme hoeveelheid oude kranten gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt via de website Delpher (www.delpher.nl). Hierin is op alle in de teksten voorkomende termen te zoeken en dus ook op plaatsnamen. Als je op Bennekom en spellingsvarianten zoekt, blijkt het oudste (?) bericht dat je kunt vinden te dateren uit 1703. Het is een aankondiging in de ‘Oprechte Haerlemsche Courant’ van 16 april van dat jaar (afbeelding). Hierin wordt gemeld dat op 23 april bij de boekverkoper Joannes vander Linden te Leiden de bibliotheek van de Bennekomse predikant Ludocvicus van Arrel zal worden verkocht. Van Arrel was van 1679 tot zijn dood in 1701 predikant in ons dorp. Omschreven wordt dat de bibliotheek ‘schoone’ theologische en historische boeken omvatte.

Markies de Beringhem
Interessant is dat dit bericht te vinden is met de hedendaagse spelling ‘Bennekom’; zoek je met oudere spellingsvarianten dan vind je geen oudere vermeldingen (wel 19e en 20e eeuwse!). Uitzondering is de spelling Beringhem. Daar vindt je wel enkele oudere vermeldingen van, maar die hebben allemaal betrekking op de Franse familie ‘De Beringhem’ (uiteindelijk Markies de Beringhem), die nauwe betrekkingen onderhield met het Franse hof. Van deze familie vermeldt de ‘Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France’ uit 1816 (afbeelding) overigens dat deze oorspronkelijk uit de Nederlanden afkomstig is. Tot op heden is de verbinding tussen deze familie en Bennekom nog in nevelen gehuld.

Laat ieder die in de Bennekomse geschiedenis geïnteresseerd is vooral eens in Delpher kijken. Wie weet komt er een nog oudere vermelding van Bennekom tevoorschijn. En wie weet, weet iemand ook nog een de verbinding tussen de Markiezen van Beringhem en Bennekom te ontrafelen.
Tekst en foto´s: Bert Lever

X