De prijswinnaars van foto 1 van vorige week uit de quiz ‘Voor onderweg’.

De prijswinnaars zijn mevr. Joke Janssen (2e van rechts /wit shirt) en de heer Giovanni Pagen (3e van rechts).
Naast hen de partners van beide winnaars.
Goede antwoord : Mendellaan 1

Beide prijswinnaars kozen voor ons prijswinnende bier Veldwachter 
Gefeliciteerd!!!

Vraag 2 staat al weer op onze website en Facebook onder de naam “Wie weet waar” 
Stuur je antwoord naar info@oudbennekom.nl

De foto bij vraag nummer 1:

Natuur en landschap rondom Bennekom zijn verrassend mooi, maar dat is ook de bebouwde kom. Dat willen we laten ervaren in de HVOB Fietstocht op zaterdag 8 juni a.s. onder leiding van Durk Bouwman.

X