Stolpersteine in Bennekom
Gedenktekens voor mensen die nooit een graf kregen

In 2017 werden op acht plaatsen in Bennekom in totaal 24 Stolpersteine gelegd voor tijdens de oorlog vanuit Bennekom naar de Duitse vernietigingskampen afgevoerde Joden. Van hen overleefde slechts een de oorlog, de andere 23 werden vermoord.
Voor het project Stolpersteine nam de Duitse kunstenaar Gunter Demnig in 1996 het initiatief (www.stolpersteine.eu). Dit initiatief behelst het leggen van kleine (10 x 10 cm) herinneringssteentjes voor de huizen waar mensen voor het laatst verbleven voordat ze naar de vernietigingskampen gedeporteerd werden. Meestal gaat het om Joden, maar bv. Sinti en Roma en ook homoseksuelen trof hetzelfde lot. Na een aarzelend begin in Berlijn, groeide het project gestaag. Inmiddels liggen er ruim 75.000 Stolpersteine (dec. 2019) in zo’n 1100 plaatsen in Duitsland en 25 andere Europese landen. En dus ook in Bennekom.

Op de herinneringssteentjes zijn op een messing plaatje, de basisgegevens van iemand gegraveerd: de naam en gegevens over geboorte, deportatie en dood. Gunter Demnig legt de meeste Stolpersteine zelf en kwam daarvoor ook naar Bennekom. Tijdens bescheiden, maar waardige bijeenkomsten, werden de stenen in het plaveisel gelegd.

Op de hierbij geplaatste plattegrond van Bennekom zijn zeven van de acht locaties waar Stolpersteine liggen, aangegeven. De achtste plek is gelegen aan de Bosbeekweg, bij het NIVON-huis in het bosgebied oostelijk van Bennekom.
Bij alle locaties die hieronder genoemd worden, kunt u doorklikken naar een pagina met beknopte informatie over de personen die het betrof. De uitgebreide informatie is te vinden in het boek Stolpersteine in Bennekom.

Plattegrond van Bennekom waarop zeven van de acht locaties waar Stolpersteine liggen, zijn aangegeven. (klik op de plattegrond voor een vergroting)

1. Alexanderweg 44, Lucas;
2. Bovenweg 23, Bouman en Kahn;
3. Commandeursweg 29, Frankenthal;
4. Lindelaan 16, Rippe;
5. Schoolstraat 38, Gans;
6. Prins Bernhardlaan 28, Pagelsohn;
7. Algemeer 32, Frenk en Algemeer 32, Micheels.
Niet op de kaart: Bosbeekweg, Manasse en Bosbeekweg, Bromberg

Klik op een naam voor meer informatie

Scholenproject Stolpersteine

Met een kaartje met GPS-coördinaten en een archiefdoos met voorwerpen en foto’s start voor kinderen van groep 8 een speurtocht naar de Stolpersteine in het dorp en naar de verhalen achter de namen op de stenen. Tijdens de interactieve ‘Stolpersteine-les’ gaan de leerlingen op zoek naar informatie, waarbij ze ontdekken dat de geschiedenis van WOII letterlijk om de hoek ligt. De Bennekomse basisscholen willen tijdens de voorbereiding op 4/5 mei aandacht besteden aan dit scholenproject.

Docenten kunnen de lesmaterialen hier gratis downloaden met een wachtwoord.
Belangstellenden kunnen informatie over het lespakket en het wachtwoord opvragen bij info@oudbennekom.nl 

Boek “Stolpersteine in Bennekom”

In het boek “Stolpersteine in Bennekom” worden de verhalen verteld van de 24 mensen waarvoor de stenen gelegd zijn. Een deel van deze informatie is ook op deze website te vinden, maar in het boek staan nog veel meer foto’s en wetenswaardigheden vermeld.
Het is verkrijgbaar bij de Bennekomse boekwinkels en via de vereniging (info@oudbennekom.nl)

De Projectgroep Stolpersteine Bennekom, bestaande uit Bert Lever (voorzitter), Peter van der Molen, Chris den Ouden en Doriet Willemen, werd in 2014 in het leven geroepen om te komen tot het leggen van Stolpersteine.
Eind 2019 is de projectgroep opgeheven. Vanzelfsprekend zijn en blijven de voormalige leden van de projectgroep beschikbaar voor als zich iets voordoet ten aanzien van de Stolpersteine. Zij zijn te bereiken via info@oudbennekom.nl

X