Een prentbriefkaart van het oude Boekelo te Bennekom, waarvan lang werd aangenomen dat het ooit een klooster was. (Gemeente Ede, GA14314) Klik op de foto voor een vergroting.

In 1990 wordt een reconstructie uitgevoerd bij de celtic fields aan de Panoramaweg in Bennekom. (Gemeente Ede, collectie C. Otting, GA01896) Klik op de foto voor een vergroting

Door de gemeente Ede wordt op 23 november aanstaande een nieuwe uitgave gepresenteerd onder de titel Verhaal van Ede. In dit boek, geschreven door oud-gemeentearchivaris Peter van Beek, wordt de integrale geschiedenis van de gemeente Ede met al haar woonkernen in woord en beeld behandeld.
“Verhaal van Ede” geeft een beeld van de ontwikkeling van de gemeente Ede – en met name van haar inwoners – vanaf de vroegste bewoning in de prehistorie tot op de dag van vandaag.

In ruim twintig thema’s, die zijn gebaseerd op de indeling van de lokale canon van de geschiedenis, wordt de ontwikkeling in een drietal verhaallagen verteld. Elk hoofdstuk of venster op de geschiedenis, begint met een introductie van het thema en een globaal overzicht van de ontwikkelingen. Daarna wordt in verdiepende teksten de ontwikkeling doorgelopen, met name aan de hand van de ervaringen van de inwoners. Een derde verhaallaag is die van de pareltjes die als voorbeelden worden uitgelicht uit de veelheid van gebeurtenissen en verhalen.

 

Het boek zal een omvang hebben van ruim 450 pagina’s en enkele honderden foto’s vertellen mede het verhaal.
Vanwege het unieke karakter van dit boek wil onze vereniging de leden de mogelijkheid bieden om dit boek bij voorintekening te bestellen.

In de winkel gaat het boek 34,95 euro kosten. Wij mogen het aan u voor 25 euro aanbieden.
Voorintekening voor de lage prijs van 25 euro is mogelijk door uiterlijk 20 november 2020 een mail te sturen naar de secretaris (info@oudbennekom.nl) met uw naam en adres en het aantal boeken dat u voor deze aantrekkelijke prijs wilt hebben.

X