Werkgroep Kleine Geschiedenis
Verhalen van mensen opgetekend

Leden: Annemarie Bootsman, Ank Koster, Jacomien Slofstra, Henk Tollenaar, Aalt Jacob Welgraven en Jeltje Zeelenberg (contactpersoon)

De werkgroep beoogt het vastleggen en publiceren van de geschiedenis van Bennekommers en hun woonomgeving door middel van interviews. De leden werken ieder aan een eigen onderwerp.

2016  Een boek met verhalen van elf Bennekommers samengesteld door Ineke Knoppers en Marijke de Vos.

Vanaf eind 2009 zijn 11 Bennekommers geïnterviewd over hun leven in Bennekom in de twintigste eeuw. 

2020 Samenstellers Marijke de Vos en Henk Tollenaar.

Het boek is opgedragen aan Ineke Knoppers, lid van de Werkgroep Kleine Geschiedenis, tot haar overlijden op 17 december vorig jaar. 
Het boek geeft een inkijkje in het leven van mensen die hun hele leven of een groot deel ervan in Bennekom woonden.

Nieuw project van de werkgroep:

Actie ‘Heel Bennekom schrijft’

Bijna iedereen kent ze wel: van die mooie doorgegeven familieverhalen, grappige anekdotes, boeiende gebeurtenissen en ga zo maar door.

Hoewel juist deze herinneringen erg boeiend en waardevol zijn, worden ze bijna nooit opgeschreven, laat staan gedeeld. En dat is jammer….  want op die manier gaan er veel mooie verhalen verloren.
Hier wil de Werkgroep Kleine Geschiedenis een stokje voor steken, jullie ook?

Met onze actie ‘Heel Bennekom schrijft’, willen wij graag jong en oud aan het schrijven krijgen om zo de mooiste verhalen te verzamelen en te bundelen. Iets wat niet alleen waardevol is voor de huidige, maar zeker ook voor de toekomstige generatie.

De voorwaarden zijn eenvoudig:

  • Het verhaal moet berusten op waargebeurde feiten
  • Het stuk mag maximaal 2.000 woorden bevatten
  • Er moet een link met Bennekom zijn

De inzendingen kunnen voor 1 januari 2022 in een Word bestand worden gezonden aan: heelbennekomschrijft@oudbennekom.nl voorzien van naam en geboortejaar van de schrijver.
Een vakkundige jury zal een selectie maken op schrijfstijl, originaliteit en of het verhaal pakkend is.

De verhalen die we uitkiezen willen we publiceren. Dit zal medio maart 2022 gebeuren. De overige, ook waardevolle, verhalen gaan het archief in en komen wellicht later van pas. Alle inzenders worden schriftelijk op de hoogte gebracht. Wanneer deelnemers hun verhaal inzenden, gaan ze er automatisch mee akkoord dat hun verhaal gepubliceerd kan worden.
We hopen met z’n allen op een grote deelname!!

v.l.n.r. Henk Tollenaar, Jeltje Zeelenberg, Annemarie Bootsman, Jacomien Slofstra en Marijke de Vos

X