Werkgroep Kleine Geschiedenis
Verhalen van mensen opgetekend

Leden: Annemarie Bootsman, Ank Koster, Jacomien Slofstra, Henk Tollenaar, Marijke de Vos (contactpersoon), Aalt Jacob Welgraven en Jeltje Zeelenberg.

De werkgroep beoogt het vastleggen en publiceren van de geschiedenis van Bennekommers en hun woonomgeving door middel van interviews. De leden werken ieder aan een eigen onderwerp.

2016  Een boek met verhalen van elf Bennekommers samengesteld door Ineke Knoppers en Marijke de Vos.

Vanaf eind 2009 zijn 11 Bennekommers geïnterviewd over hun leven in Bennekom in de twintigste eeuw. 

2020 Samenstellers Marijke de Vos en Henk Tollenaar.

Het boek is opgedragen aan Ineke Knoppers, lid van de Werkgroep Kleine Geschiedenis, tot haar overlijden op 17 december vorig jaar. 
Het boek geeft een inkijkje in het leven van mensen die hun hele leven of een groot deel ervan in Bennekom woonden.

X