Werkgroep Publicaties

uitgaven van HVOB

Leden: Jan Heine, Suzette Stumpel, Anja Kroodsma, Gerda van Raan (voorzitter), Peter Westerveld (secretaris)

Taken: het bestuur adviseren over verzoeken aan het HVOB bestuur tot financiering van publicaties over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Bennekom door leden en niet -leden. De commissie heeft hierbij ook de taak de desbetreffende publicaties inhoudelijk, technisch en budgettair te begeleiden. Hiernaast geeft de commissie advies aan het bestuur over de (driejaarlijkse) planning van publicaties en het geoormerkte Publicatiefonds.

De werkgroep is te bereiken via info@oudbennekom.nl  

Voor de publicaties van de vereniging  https://www.oudbennekom.nl/boeken/

X