Vierde en laatste vraag in het kader van de excursie van Durk Bouman op 8 juni.

Aanstaande zaterdag prijsuitreiking van vraag 2 en 3.

In de jaren ’20 van de vorige eeuw ontstond er in navolging van de ideeën van de Delftse hoogleraar Granpré Molière een richting in de architectuur die de Delftse School wordt genoemd. Hij zocht aansluiting  bij historische voorbeelden uit verschillende perioden in de geschiedenis. 

Tot in de jaren ’50 drukte deze architectuur een groot stempel op de bouwkunst in Nederland. Typerend zijn de boogjes boven de vensters, vaak met sier-metselwerk, de versierde  steunbalkjes onder de dakgoten en het rode pannendak met oud-Hollandse dakpannen. Dit huisje is bovendien voorzien van een bijzondere overkapping van de buitendeur.

Wie weet waar dit huis staat? Mail uw antwoord naar info@oudbennekom.nl voor zaterdag 8 juni

 

X